NRK Meny
Normal

– Har ingen verdens ting med lønnsomhet å gjøre

Nordland Fylkes Fiskarlag er svært skuffa over at regjeringen foreslår å endre leveringsplikten til trålerne. – Det hjelper ikke lønnsomheten i fiskerinæringen å ruinere et viktig ledd i næringskjeden, sier styreleder i Nordland fylkes fiskarlag.

Seismikk

Styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er enig i at lønnsomheten i fiskerinæringen må opp, men mener løsningen ikke er å løsne på kravene til trålernes leveringsforpliktelser.

Foto: Frode Myhra Skog

– For å si det rett ut, så er jeg forferdelig skuffa, sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, om stortingsmeldingen som ble lagt fram i går.

Der presenteres en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten i fiskerinæringen.

Men styrelederen mener forslagene tvert i mot vil bety nedleggelser og oppsigelser ved en rekke landanlegg langs kysten.

– Har ingen verdens ting med lønnsomhet å gjøre

– Regjeringen legger opp til å bedre lønnsomheten ved å fjerne en del rettigheter som fiskerne har opparbeidet seg over lang tid. Rettigheter som har fungert utmerket og som ikke har noen verdens ting med lønnsomhet å gjøre. Men leveringsforpliktelsene for trålerne, som er veldig viktig for landindustrien, de skal regionaliseres. Det vil bety at anlegg må legges ned og ansatte sies opp.

Han viser til et av de mest omstridte forslagene i stortingsmeldingen, nemlig at regjeringa vil fjerne leveringsplikten som trålerne har til nordnorske lokalsamfunn. Istedet foreslår regjeringen at trålerne kun skal være pliktig til å levere fisk til i et bestemt fylke, ikke til bestemte fiskevær.

– Det innebærer at en tråler som i dag har leveringsforpliktelser til Melbu, bare blir forpliktet til å levere til en region, som i dette tilfellet blir Nordland. Det er ikke med å styrke landindustrien.

Jeg håper og tror at opposisjonspolitikerne er istand til å sette regjeringen på plass og fortelle hvor skap og stoler skal stå.

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag

Han er enig i at lønnsomheten må bedres, men mener dette er helt gale grep.

– Fiskarlaget er enig i at lønnsomheten må bedres og det vil vi gjøre vårt for å bidra med. Men å ruinere et viktig ledd i næringskjeden, det er ikke sånn man bedrer lønnsomheten.

Fredriksen håper forslagene får såpass mye motbør at de blir stanset.

– Jeg håper og tror at opposisjonspolitikerne er istand til å sette regjeringen på plass og fortelle hvor skap og stoler skal stå.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, her under et besøk i Øygarden Hordaland, mener dagens ordning med

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte i dag stortingsmeldingen.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Enda lettere å stikke av med verdiene

For det er ikke bare Nordland fylkes fiskarlag som har reagert sterkt på forslagene.

Ordførere i nord mener det er et tilbakeslag i kampen for at fisken skal gi sysselsetting og bosetting i samfunnene langs kysten.

Professor Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole mener det er et paradoks at stortingsmeldingen om sjømatindustrien ender opp med å fjerne siste rest av forpliktelser til å forsyne industrien med råstoff.

Nå blir det ifølge professoren enda lettere å stikke av med verdiene i fiskeriene som kystfolket har hevd på.

– Fokuset er feil. Hvis det er slik at trålerne ikke kan utføre samfunnsoppdraget de er tildelt, må kvoten flyttes over til andre fartøytyper som er i stand til å gjøre jobben, sier Trondsen til NTB.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har derimot tro på tiltakene regjeringen nå presenterer.

– Tallenes tale er klar, bedriftene har tjent alt for lite penger i mange år. Å gi det enkelte anlegg plikt til å bearbeide fisk har vist seg å være en dårlig måte å organisere industrien på. Bedriftene må selv få bestemme hvor fisken skal bearbeides, sa Aspaker da ho presenterte meldingen.