NRK Meny
Normal

– Forslaget kommer til å forandre kysten radikalt

Styret i Norges største fylkeslag for fiskere frykter regjeringens omstridte forslag om å la små båter kjøpe og selge kvoter vil rasere lokalsamfunn. Regjeringen hevder på sin side det vil gi mer lønnsomhet.

Sjark

Forslaget om å åpne for at også fartøy under 11 meter skal få lov til å samle flere kvoter på en båt, møtte kraftig motstand da det ble sendt ut på høring i fjor. Nå skal fiskerne si sin endelige mening.

Foto: Helge Lyngmo / NRK

På årsmøtet i Bodø i dag skal Nordland fylkes fiskarlag ta stilling til sjarkforslaget som har ført til heftig debatt i næringen.

Styreleder Hilmar Olav Sivertsen i Nordland fylkes fiskarlag.

Styreleder Hilmar Olav Sivertsen i Nordland fylkes fiskarlag går imot forslaget.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Regjeringen ønsker at også fartøy under 11 meter skal få lov til å samle flere kvoter på én båt, en mulighet kun de største båtene har i dag.

– Vi mener forslaget kommer til å forandre kysten radikalt. Da vil det bli fritt fram for kjøp og salg, og prisen for kvoter vil skyte i været, sier styreleder Hilmar Olav Sivertsen til NRK.

Han frykter konsekvensen av sjarkforslaget vil bety færre fiskere og færre båter langs kysten, noe som igjen vil ramme mange lokalsamfunn.

– Hvis du skal strukturere (slå sammen kvoter, journ anm.) fra tre båter til én, så står du bare igjen med én tredel. Det vil selvsagt ramme både butikker, fiskebruk og bosetting flere steder langs kysten.

– Nødvendig ordning

Amund Drønen Ringdal

Statssekretær Amund Drønen Ringdal fra Høyre avviser at de vil tvinge ordningen på fiskerne.

Foto: Regjeringen

Styrelederen forventer høy temperatur når medlemmene i dag skal si sin mening om forslaget. Blant dem som ikke støtter styrets syn er 25 år gamle Tommy Dammen.

Han mener ordningen vil gjøre yrket tryggere og mer lønnsomt.

– I dag kan du ha en god drift alene, men må jobbe utrolig hardt og under større fare enn nødvendig. Dersom to stykker går sammen om kvotene betyr det et mye mer effektivt og sikkert fiske.

Og det er et ressonement Fiskeridepartementet deler. Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) er klar på at det må bli færre fiskere for at det skal bli lønnsomt.

– Dette har vi de siste 30 årene fått til for alle andre flåtegrupper enn den aller minste. Det handler om å kunne skape nok lønnsomhet til å investere og bygge seg en trygg framtid.

– Altså færre fiskere?

– Det er ikke noe mål i seg selv å redusere antall fiskebåter og fiskere, men det er en konsekvens av dette ja, sier han til NRK.

Avviser tvang

Fisker Tommy Dammen

25 år gamle Tommy Dammen, som til daglig fisker i Brønnøysund, håper forslaget blir vedtatt.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I fjor var det registrert nesten 5000 fiskefartøy under 11 meter, ifølge NTB. Da forslaget om såkalt strukturkvoteordning ble sendt ut på høring i fjor, møtte det kraftig kritkk fra næringa.

Denne høsten skal Norges Fiskarlag komme med sin endelige anbefaling, og da vil vedtaket fra nordlandsfiskerne veie tungt.

– Jeg har stor respekt for debatten, og vi har lagt høringen på vent i påvente av fiskarlaget. Dersom et flertall i næringen ikke vil ha det, kommer ikke vi til å tre det ned over hodet deres, sier statssekretær Ringdal.