Kritikkverdige arbeidsforhold

Sykepleiere ved Helgelandssykehuset har dårlige arbeidsforhold, viser rapport fra Arbeidstilsynet.

Sykepleiere på vakt

FOR DÅRLIG: Arbeidstilsynet er misfornøyd med arbeidsforholdene for avdelingssykepleierne ved Helgelandssykehuset.

Foto: Nils Fredrik Røren / NRK

- Arbeidsforholdene for avdelingssykepleierne ved Helgelandssykehuset er dårlige.

Det sier seniorinspektør Alf Bratteng i Arbeidstilsynet i Nord-Norge.

Gjennomgang av sykehusene

Det er andre gangen i løpet av få år at Arbeidstilsynet besøker sykehusene i fylket, og først ute er Helgelandssykehuset.

- Siden forrige tilsyn er det gjort mange forbedringer, men avdelingssykepleierne har fremdeles en meget stresset hverdag, sier Bratteng.

- De har en arbeidsdag som er under endring og de får pålagt nye oppgaver uten at det blir nok ressurser til disposisjon for å takle de oppgavene, sier Bratteng.

Stort press

Det er i en landsomfattende undersøkelse, kjent som GOD VAKT-kampanjen, at Helgelandssykehuset igjen er saumfart av Arbeidstilsynet.

Rapporten er ennå ikke ferdigskrevet, men presset på avdelingslederne er det største problemet, sier Bratteng.

- Det vi fant der i 2005 var at de hadde en veldig stressende hverdag og hadde problemer med å få gjort arbeidet de var pålagt å gjøre. Og der er det vanskelig å se særlige forbedringer, sier Bratteng.

Undersøker de andre sykehusene

Denne uka skal Arbeidtilsynet i Nord-Norge inn på Nordlandssykehuset og UNN.

Helgelandssykehuset og Finmarkssykehuset er allerede unnagjort.

Ifølge Bratteng i Arbeidstilsynet vil de ta problemet opp med Helse Nord dersom det viser seg at avdelingssykepleierne er like hardt presset overalt.

Informasjonssjef Randi Erlandsen håper avdelingssykepleierne kommer bedre ut ved neste korsvei.

- Heldigvis har vi Arbeidstilsynet inne med jevne mellomrom og vi har vel erfaringer med at vi har klart å forbedre oss for hver gang de har avlagt oss et besøk, sier Erlandsen.