Enorme mengder død krill funnet i strandkanten

90 tilfeller av strandet krill er rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014–2020. De seneste årene har det vært en markant økning.

Krill strandet i Vefsn i Juvika.

Store mengder død krill ble skylt opp på stranda i Juvika i Vefsn.

Foto: Lene Marie Einersen

Bølgene skyller inn i fjæra i Juvika i Vefsn.

Det er grått i været. Men fra hyttevinduet ser Lene Marie Einarsen at det lyser rosa i fjæra.

– Jeg trodde først det var reker. Og tok med mobilen for å ta bilder av det. Det var veldig mye.

I ettertid viste det seg at de rosa mengdene som lå strødd utover gress, sand og steiner, var krill.

Det konstaterte forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet da hun fikk se et bilde fra funnstedet.

Økt forekomst

At krill skyller i land, er ikke uvanlig. Men antall tilfeller var få fra 2014 til 2017 da Havforskningsinstituttet startet arbeidet med å rapportere.

I 2018 økte det derimot kraftig. Og har siden holdt seg på det nivået, ifølge en rapport fra Havforskningsinstituttet som kom ut i 2020.

– Om det er fordi det er flere tilfeller av krill som skyller i land, eller om det er flere som er bevisst på å rapportere det inn, det vet vi ikke, sier forskeren.

Hyppigheten av strandet krill kan også ha en sammenheng med mengden krill i sjøen.

Krill funnet i strandkanten i Vefsn

Krill funnet i strandkanten i Vefsn.

De aller fleste funnene er fra Rogaland og gamle Hordaland fylke. I Finnmark og ved Skagerrak-kysten er det imidlertid ikke gjort noen funn etter innrapporteringen startet i 2014.

– Det bor jo mye folk langs Skagerrak-kysten, så det er sannsynlig at det ville blitt rapportert inn hvis det ble funnet her.

Men i Finnmark er det mer sannsynlig at det kan ha blitt forbigått i stillhet. NRK har skrevet sak om dette fenomenet i Finnmark i 2009.

Mistenker ikke at fiskeoppdrett har skylda

I Rogaland og Hordaland er det tett med oppdrettsanlegg.

– Så kan man jo spekulere i om det er en sammenheng der.

Laboratoriestudier har vist at krill er svært sensitive for kjemiske midler.

Og en av hovedhypotesene for at krill strander, er at de er blitt påvirket av kjemikalier brukt i forbindelse med oppdrettsanlegg.

Men det er lite som tyder på det, i dag

Av totalt 79 krillfunn sammenfalt bare elleve av tilfellene i tid og rom med kjemisk avlusning i nærliggende lakseoppdrett.

Og bare på tre av funnstedene fant forskerne at det var sannsynlig at krillen var blitt påvirket av nærliggende oppdrettsanlegg.

Krill-massedød som kan knyttes til avlusing

Totalt antall observerte tilfeller

79

Ingen konklusjon

1

Ikke sannsynlig

12

Lite sannsynlig

55

Kan ikke utelukkes

8

Sannnsynlig

3

– Vi fikk slike rapporter både fra områder med oppdrettsanlegg, og de finnes jo langs store deler av kysten. Men vi fikk jo også rapporter fra nasjonale laksefjorder. Så det forekommer også i områder uten anlegg.

Antallet henvendelser om strandet krill økte markant samtidig som bruken av kjemiske avlusningsmidler sank betraktelig, ifølge rapporten.

Lignende hendelse i Vefsn

Det er ikke første gangen krillen skyller opp på land i Vefsn. I 2018 skjedde det samme da Svein Mathisen fra Sandnessjøen dro ut med båten sin i Sørfjorden.

Det ble ikke funnet spor av gift i krillen fra Vefsn, den gang.

Det ble heller ikke konstatert noen umiddelbar fare for bestanden.

Men Guldborg Søvik forteller at forskerne ikke vet nok om krill. Og at de ikke har forsket på krill lenge nok.

– Når du har en sånn stranding, hvor stor del av bestanden er det som ligger strandet? Det vet vi ikke. Derfor er det også vanskelig å si om dette får konsekvenser for arten.