Krigsfort som turistattraksjon

I tre år var det den tyske krigsmakta som regjerte. Nå er fortet attraksjon i Nasjonal Turistveg.

Grønsvik fort i Lurøy

Kanonene ved Grønsvik fort skulle forsvare fjordområdene inn mot Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I dag er de museumsgjenstander.

Foto: billy Jacobsen / NRK

Grønsvik Fort ble bygd for å beskytte innseilingen til Sjona-, Rana- og Vefsnfjorden, sammen med andre batterier i området, og regnes som et av de betydeligste fortene som tyskerne fikk bygd på norskekysten.

Både krigsfanger og lokale arbeidere deltok i byggingen. Det sto ferdig i 1942, og var bemannet med opp til 200 tyske soldater og befal.

Ødelagt og rustet opp

I flere tiår etter krigens slutt i 1945 var fortet utsatt for ødeleggelser og forfall, inntil restaureringene kom i gang; og til det i dag, ifølge Nasjonal Turistveg, fremstår som "et av de best bevarte kystfortene som den tyske okkupasjonsmakten bygget under krigen".

HØR: Kystfort som attraksjon. Reporter: Billy Jacobsen.

- Det var nok hatet som rådet. Det skulle bort, og ting ble lempet på havet. Det har vært ganske mye arbeid med å ruste opp her.

Bjørnar Skjæran

Bjørnar Skjæran tror Grønsvik Kystfort kan spille en viktig rolle for reiselivet både i resten av Lurøy og i Træna. I bakgrunnen skimtes øya Lovund, ett av de mange velkjente seilingsmerker på helgelandskysten.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Det sier Bjørnar Skjæran, som driver gårdsbruk like i nærheten. Han mener Grønsvik Fort kan bli et aktivum for reiselivet også i resten av Lurøy, og Træna méd.

- Jeg tror Grønsvik Fort kan bli et viktig utgangspunkt for turismen ellers i Lurøy og Træna, sier Skjæran, og tenker da særlig på fortets beliggenhet, og all trafikken som går langs riksvei 17.

Flott utsikt

Grønsvik Kystfort ligger kloss ved riksvei 17, også kalt Kystriksveien, like ved Stokkvågen på fastlandet av Lurøy kommune. Det er tilrettelagt med rasteplasser og informasjonstavler, samtidig som det lokkes med flott utsikt, gode fiskemuligheter og turstier.

Bjørnar Skjæran hadde sin oppvekst i området, og er i dag både gårdbruker og maskinkjører. Og han er svært fornøyd med den innsatsen som er gjort for å sette fortet i stand, og for at det så godt er tilrettelagt for besøkende.

- Her får de jo ved selvsyn se hva de ellers kan oppleve i området, sier Skjæran fra fortets toppunkt, og skuer over øyriket utenfor.

Han ser nå også frem til å få realisert planene om et nytt museumsbygg i tilknytning til fortet.

Grønsvik kystfort

Info: Det er godt tilrettelagt for informasjon om historien til Grønsvik kystfort, som den tyske okkupasjonsmakta bygde og holdt i drift årene 1942-1945.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 / NRK