NRK Meny
Normal

Krever mer penger til kystfylkene

Fylkesrådslederen i Nordland mener det er meningsløst at små øykommuner skal finansiere samferdsel i storbyen. – De nordnorske fylkene vil få aller mest per innbygger, svarer lederen av kommunalkomiteen på Stortinget.

Ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

KUTT: Nordland er blant fylkene i Norge som rammes hardest av regjeringens nye inntektssystem. – Stortinget er nødt til å finne mer penger til kystfylkene, hvis ikke rammes samferdselen voldsomt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. etter møte i Stortinget i går.

Foto: Trond Danielsen

Stortinget er nødt til å finne mer penger til kystfylkene når kommuneproposisjonen skal behandles før sommerferien, krever fylkesrådsleder og leder i Nordnorsk råd, Tomas Norvoll (AP), som i går møtte politikerne i kommunalkomiteen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland

KREVER MER: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll krever mer penger til kystfylkene.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I det nye inntektssystemet får Nordland 280 millioner kroner mindre i årlig fra 2019. Det mener Norvoll vil gjøre det nærmest umulig å drive samferdsel og skole.

– Vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har. Vi blir nødt til å redusere tilbudet, enten ved å legge ned ruter eller redusere antall avganger, sier Norvoll til NRK.

– Er det mulig å drive samferdsel og skoler i Nordland med 280 millioner mindre?

– Det er jeg fristet til å svare blankt nei på, sier fylkesrådslederen.

Taper 283 millioner

Det nye inntektssystemet omfordeler 1,2 milliarder milliarder kroner mellom fylkene. For Oslo er gevinsten 672 millioner og for Rogaland 347 millioner kroner. Nordland taper 283 millioner, mens Troms og Finnmark taper henholdsvis 93 og 18 millioner. (Se tabell nederst)

Træna

MÅ BETALE: Innbyggerne på øykommunen Træna er blant annet de som må betale regningen, mener Norvoll.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Norvoll forstår at det er viktig at det satses på kollektivtrafikk i de store byene, men mener det er paradoksalt at Nord-Norge samtidig svekkes.

– Det er helt meningsløst at regningen skal betales av innbyggerne på Træna og Vega, fastslår han.

Norvoll beskrev tonen som god i møtet med kommunalkomiteen. Han fikk inntrykk av at stortingspolitikerne forsto situasjonen og kommer til legge inn mer penger i kommuneproposisjonen.

Det er imidlertid ikke helt åpenbart, sånn uten videre, skal man tro komiteens leder, Helge André Njåstad (Frp).

– Det er ikke noe nytt for oss at båt- og fergetrafikken langs kysten er en utfordring. Problemet er at vi mangler tallgrunnlaget. Jeg vil vite hva de får av staten og hva de bruker i dag. Det lovte de å komme tilbake til oss med, sier han.

Fylkene i nord får mest

Skole og undervisning

RAMMES: Det vil være umulig å drive skolene i Nordland, dersom vi ikke får mer penger, sier fylkesrådsleder Norvoll.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Njåstad mener uansett at det vil være fullt mulig å ha et godt tilbud til befolkningen langs kysten, også etter at det nye inntektssystemet har trådt i kraft.

– De nordnorske fylkene vil få aller mest per innbygger, sammen med Sogn og Fjordane også i fremtiden. De får beholde Nord-Norge-tilskuddet og lavere arbeidsgiveravgift. Gjennomsnittsfylket har i dag 12.000 kroner per innbygger. De nordnorske vil ha, selv etter et nytt inntektssystem, nærmere 20.000 kroner per innbygger, sier Njåstad.

Han mener derfor det blir meningsløst å diskutere hvem som subsidierer hvem.

– Hvis du spør Oslo og Akershus, så har de følt at de må klare seg med mindre landsgjennomsnittet per innbygger. Uansett mener jeg at de som får mest ikke bør bruke slik argumenter. Det faller på sin egen urimelighet.

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Fylke

Fordelings- virkning i kr pr innb.

Fordelings- virkning tot. i mill. kr

Sum tap i mill. kr

Sum gevinst i mill. kr

Nordland

-1 171

-283

-283

Sogn og Fjordane

-2 559

-279

-279

Hedmark

-687

-134

-134

Nord-Trøndelag

-896

-121

-121

Troms

-570

-93

-93

Østfold

-253

-73

-73

Telemark

-351

-60

-60

Hordaland

-111

-56

-56

Akershus

-85

-49

-49

Oppland

-247

-47

-47

Finnmark

-236

-18

-18

Aust-Agder

-145

-17

-17

Buskerud

71

20

20

Vest-Agder

108

20

20

Møre og Romsdal

178

47

47

Sør-Trøndelag

189

58

58

Vestfold

270

65

65

Rogaland

750

347

347

Oslo

1 050

672

672

Sum

0

-1 229

1 229