Hopp til innhold

Barnevernsansatte har stor makt – men det finnes ingen krav til utdanning

I dag stilles det ingen formelle krav om utdanning til de som skal jobbe i barnevernet. – Det haster med å komme i gang med ei lengre og bedre utdanning, det er for mye som ikke fungerer i dag, mener professor.

Reidunn Follesø, professor barnevern Nord universitet

Reidun Follesø mener det haster å få på plass en femårig utdanning.

Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg ønsker en lengre utdanning, som er tettere koblet mot praksis, der studenter fra dag én jobber med å møte mennesker og forstår den makten de skal ha, sier Reidun Follesø, som er professor i barnevern ved Nord universitet.

De aller fleste som jobber i barnevernet i norske kommuner er enten barnevernspedagoger eller sosionomer med tre års utdanning. Men det er ingen formelle krav til de som skal jobbe der.

Hver enkelt saksbehandler utøver stor makt, og ifølge en rapport fra Riksrevisjonen ble 5.268 barn akuttplassert med tvang og uten foreldrenes samtykke i årene 2014–2016. En Kartlegging NRK har utført viser at det er store forskjeller her til lands på hvor ofte barnevernet griper inn.

– Haster med å komme i gang

Ved Nord Universitet i Bodø er de nå i ferd med å planlegge en lengre og mer praksisrettet utdanning. Sammen med Universitetet i Agder har de fått i oppdrag å planlegge en pilot med en femårig utdanning i barnevern.

– Det haster å komme i gang, det er for mye som ikke fungerer. Sånn kan vi ikke ha det, og da har vi et ansvar for å gjøre noe med det. Det er det vi gjør når vi nå prøver å få i gang en femårig og god utdanning, sier professor Follesø.

Mener barnevernsutdanninga bør styrkes

Også Akademikerforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS) er enig i at utdanninga må styrkes. For motsetning til lærerutdanninga, som er blitt femårig, så har det stått stille for barnevernsstudiene.

Anne Grønsund

Anne Grønsund mener det er viktig at barnevernsutdanningen forlenges til fem år.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / nrk

– Barnevernet er noe av den mest kompliserte tjenesten vi har, og vi er nødt til å satse på at grunnutdanninga har tilstrekkelig omfang og dybde, sier Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

Studenter ønsker seg mer erfaring

Silje Wilhelmsen Tangen og Simon Karlsen

Studentene Silje Wilhelmsen Tangen og Simon Karlsen ønsker seg et mer praksisbasert studie for barnevernspedagoger.

Foto: Barbro Andersen / nrk

– Jeg synes det høres veldig bra ut. Det er en god del ting vi har savnet ved utdanningen, sier Silje Wilhelmsen Tangen, som mener de har fått lite relevant erfaring.

Hun er en av barnevernsstudentene ved Nord Universitet som tror det er en god idé å gjøre noe med utdanningsløpet.

– Vi har bare fått et halvt år med studier som er direkte relatert til barnevern, sier Tangen.

– Det vil styrke barnevernspedagogens rolle og status i samfunnet, sier medstudent, Simon Karlsen.

Ser på flere muligheter

Ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er de nå i gang med et arbeid som skal se på utdanningen av barnevernspedagoger.

Kjetil Andreas Ostling

Kjetil Andreas Ostling sier direktoratet er i gang med å utrede behovet for bedre utdanninger.

Foto: Beate Riiser / NRK

– Vi har fått i oppdrag av departementet om å utrede behovet for bedre utdanninger. Da ser vi på ulike virkemidler. Både autorisasjon, kompetanse og masterutdanning, sier assisterende direktør i Bufdir, Kjetil Andreas Ostling.