Hopp til innhold

Krever at havvind vurderes i Nord-Norge nå

Torsdag fremmer flere stortingsrepresentanter et forslag i Stortinget.

Nikolai Astrup, Bård Ludvig Thorheim, Ove Trellevik, Mathilde Tybring-Gjedde og Erlend Svardal Bøe går sammen om det de mener er en mer ambisiøs havvindpolitikk.

– Vi krever at havvind utenfor Helgeland skal med i vurderingen allerede nå, med mulig utlysning i 2025. Områdene i nord må med, sier Bård Ludvig Thorheim til NRK.

I september ble det klart at regjeringen vil åpne for havvind tre plasser i Norge:

  • Utenfor Haugesund
  • Nordvest for Bergen
  • Utenfor Sørvestlandet

Det fikk flere til å reagere, da Nord-Norge var utelatt.

Nå fremmer altså flere politikere et forslag i Stortinget der flere lokaliteter blir vurdert.

Også i Nord-Norge.

– Dette er viktig for det norske kraftsystemet siden det blåser på ulik tid på Nordlandskysten sammenlignet med sør i Nordsjøen, sier Thorheim og legger til:

– I tillegg gir det like konkurransevilkår for Nord-Norge sammenlignet med resten av landet, både når det gjelder oppdrag for leverandørindustrien og tilgang på kraft som det er knapphet på i hele landet.

Han mener det er uakseptabelt å utelate over halve landet i satsingen på havvind.

– Nå håper jeg regjeringspartiene vil snu og at forslaget får flertall i Stortinget

Havvind