Kraftutbygging får skylden for ras til 62 millioner kroner

Kraftutbygging var mest sannsynlig årsaken til rasene som stengte Tosenveien i flere måneder, konkluder en ny rapport. Men kraftselskapet tror ikke nødvendigvis de må betale for skadene.

Ras Tosbotn

I begynnelsen av april i 2016 tok flere ras med seg fylkesvei 76 i Tosbotn.

Foto: Ole-Christian Olsen

Rasene i 2016 som stengte fylkesvei 76 i Brønnøy på Helgeland i tre og en halv måned har blitt gransket i flere omganger.

Nå konkluderer en ny rapport fra NTNU at det mest sannsynlig var kraftutbyggingen til Helgeland Kraft som var årsaken til skadene.

I rapporten står det at i forbindelse med kraftutbygginga ble vann pumpet ned i en tunnel som jekket opp sprekker i berget som igjen førte til raset.

Vurderer erstatningskrav

Det kostet totalt 62,5 millioner kroner å gjenoppbygge veien etter rasskadene. Rapporten er bestilt av fylkeskommunen som betalte for skadene i Tosbotn.

Svein Eggesvik

Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, sier aktørene må lære av hendelsen. Han vurderer nå i hvilken grad kraftutbygger Helgeland Kraft eller NVE skal holdes ansvarlig for bygginga av en 700 meter ny fylkesvei.

– Vi vurderer rapporten også ser vi den opp mot hvor ansvaret her ligger. I første omgang skal våre advokater vurdere saken, sier Eggesvik.

Ikke overrasket

Kraftutbygging var den mest sannsynlige årsaken til rasene, heter det i rapporten fra NTNU.

Torkil Nersund

Produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland Kraft tar konklusjonen til etterretning.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

Torkil Nersund, produksjonssjef i Helgeland Kraft er ikke overrasket eller uenig i konklusjonen.

– Vi ser at det pekes på oss og vårt kraftanlegg som den utløsende faktoren til de rasene som gikk, og det må vi bare ta til etterretning. Det er en veldig omfattende rapport som vi må sette oss inn i og diskutere med våre rådgivere, sier Nersund.

I nærheten av området hvor skredene ble utløst holdt Helgeland Kraft på med bygging av fem småkraftverk. Bedriften innrømmer at de ikke ville ha gjort det samme i dag.

– Det er klart at vi ville ha gjort ting annerledes, men på det tidspunktet når vi prosjekterte anlegget kan jeg ikke si at vi hadde grunnlag for å gjøre ting på en annen måte.

Skal mye til for at Helgeland Kraft skal betale

Nersund er glad for at årsaken til rasene er funnet.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som kunne fått fatale følger, og da er det viktig at man kan unngå slike hendelser i framtiden.

Men det skal mye til før Helgeland Kraft må betale for skaden, tror produksjonssjefen.

– Nå ligger det ikke i mandatet til utredningsgruppa til NTNU å vurdere ansvar eller skyldspørsmål, det er nok langt mer komplisert å vurdere det enn hva som var den utløsende årsaken til rasene. Foreløpig avventer vi og ser hva fylkeskommunen kommer fram til, sier Nersund.