Nordland fylkeskommune krever 56,6 millioner etter ras

Nordland fylkeskommune krever erstatning av Helgeland Kraft etter at 700 meter fylkesvei måtte gjenoppbygges som følge av raset i Tosbotn i 2016.

Ras på fylkesvei 76, Tosbotn

Ras på Fylkesvei 76 i Tosbotn i 2016. Nå krever Nordland fylkeskommune 56,6 millioner kroner i erstatning.

Foto: Ole-Christian Olsen

1. og 2. april 2016 gikk det skred i Bjørnstokkvika og på Bekkevold i Tosbotn i Brønnøy kommune. Totalt 180 000 kubikkmeter av grunnen raste ut og stengte Fylkesvei 76 i tre og en halv måned. Etter at det første leirskredet gikk fredag 1. april, mente ekspertene at det ikke var nødvendig å evakuere naboene, men bare ett døgn senere gikk kjempeskredet som tok med seg flere hus og flere hundre meter av veien. Ingen mennesker ble skadet.

Én av teoriene i 2016 som ble lansert fra flere hold, var at Helgeland Krafts arbeid med fem småkraftverk i området var en direkte eller medvirkende årsak til raset.

Rapport peker på årsaken

En rapport fra NTNU fra 15. mai i år konkluderte med at kraftutbyggingen i regi av Helgeland Kraft, er den sannsynlige årsaken til raset. Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) sier i en pressemelding at det derfor er rimelig at kraftselskapet må bære ansvaret for de utgiftene Nordland fylkeskommune uforskyldt er påført.

Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsle

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Foto: Kari Skeie / NRK

– En kommersiell virksomhet med stort skadepotensial på omgivelsene er den nærmeste til å bære de økonomiske kostnadene fylkeskommunen er påført, sier Eggesvik.

Eggesvik mener det er juridisk grunnlag for å holde Helgeland Kraft ansvarlig for de økonomiske konsekvensene ved at Fylkesvei 76 raste ut.

– Kostnadene med å bygge opp 700 meter ny fylkesvei kom på 56,6 millioner kroner. Disse kostnadene vil vi nå kreve dekket fra Helgeland Kraft, sier Eggesvik.

Ras på Tosenveien, Tosbotn

Etter raset i Tosbotn i april 2016.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Komplisert sak

Konserndirektør for vannkraft i Helgeland Kraft, Torkil Nersund, sier i en kommentar til NRK at de kan bekrefte at de i går mottok kravet fra fylkeskommunen.

– Det er en komplisert sak både faglig og juridisk, og vi vil bruke tiden framover til å sette oss i dette og få gjort vår vurdering. Så skal vi komme med et tilsvar så fort som mulig, sier Nersund.