Politiet oppfordret til å oppgi feilinformasjon på grensa

Da Knut-Sverre Horn og kona skulle krysse grensa oppfordret politiet dem til å oppgi feilinformasjon i innreiseskjemaet. Det var rett og slett ikke mulig å skrive at de kom fra Norge.

Polmak

STOPPET HER: På grensestasjonen på Polmak måtte Knut-Sverre Horn og kona fylle ut innreiseskjema til Norge.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hele saken sier jo noe om at myndighetene ikke har kjennskap til folks reisevaner, sier NRK-journalist Knut-Sverre Horn.

Tidligere denne uken hadde han og kona vært i Trondheim for å hjelpe deres yngste sønn med å komme på plass som student i byen. Da de skulle kjøre hjem igjen til Vadsø, valgte de raskeste vei. Gjennom Finland og Sverige.

På grunn av pandemien og eventuelle innreiserestriksjoner valgte de å kjøre hele turen i ett. Kun avbrutt av pauser for å strekke litt på beina langs veien.

Da de kom til norskegrensa ved Polmak, skjedde det noe som overrasket Horn.

Ble bedt om å oppgi feilinformasjon

I skjemaet de skulle fylle ut, måtte de blant annet fylle ut hvor de kom fra. Horn og kona hadde kjørt fra Trondheim. Derfor skulle de krysse av for at de kom fra Norge.

Men skjemaet så slik ut:

Innreiseskjema som ikke har Norge
Norfolkøya, Ny-Caledonia og Nord-Marianene var noen av alternativene.
Innreiseskjema som ikke har Norge
Men ikke Norge.

Politibetjenten på grensa hadde likevel et forslag.

Han visste om et område i Finland som var kategorisert som grønt, og oppfordret Horn og kona til å krysse av for at de kom derfra.

– En slik hvit løgn er kanskje ikke så viktig, men det kan få konsekvenser for eventuell smittesporing. Enn hvis det blir en oppblomstring av smitte i det området vi krysset av for, og vi er registrert med at vi har vært der? spør Horn.

Han er også kritisk til at en politibetjent havner i en situasjon der vedkommende oppfordrer folk til å gi feilinformasjon.

Knut-Sverre Horn beskjært

OVERRASKET: Knut-Sverre Horn er overrasket over at det ikke er mulig å krysse av for at du har vært i Norge på innreiseskjemaet, samt at politiet oppfordret han og kona til å oppgi feilinformasjon på grensa.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Å sette en politibetjent i en situasjon der vedkommende må be folk om å lyve er helt hårreisende. Politiet skal ikke lære folk opp til at offentlige skjemaer skal omgås og at ting ikke er bokstavelig ment.

Horn er svært overrasket over at norske myndigheter har gjort en såpass grundig jobb med innreiseskjemaene, men ikke tatt høyde for en av de vanligste rutene for folk som kjører bil mellom nord og sør.

DSB har ansvaret

Helsedirektoratet ønsker ikke å svare på spørsmål i forbindelse med denne saken. De henviser videre til politiet. Politidirektoratet ønsker heller ikke å svare, men viser videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er DSB som har utarbeidet innreiseskjemaet, i samarbeid med Helsedirektoratet og en privat IT-bedrift.

– Skjemaet og systemet har vært i konstant utvikling siden lanseringen. Utviklingen har vært knyttet både til forbedringer av det eksisterende, tilføyelser og til stadige endringer og tilpasninger i regelverket, skriver pressevakt i DSB Henriette Magnussen i en e-post.

– Å kjøre gjennom Sverige og Finland er en naturlig reisevei mellom Nord- og Sør-Norge. Hvorfor er ikke Norge en mulighet i dette skjemaet?

– Dette er i utgangspunktet et register for innreisende til Norge, som normalt kommer fra et annet land. Vi har ikke tidligere fått innspill om reisende som har hatt behov for Norge som avreiseland, skriver Magnussen.

De har nå spilt inn behovet for å ha Norge som et alternativ i skjemaet til dem som jobber med dette.

Hvilke konsekvenser kan det få for smittesporingen dersom man oppgir feil informasjon?

– Det kan gjøre smittesporingen vanskelig.

– Hvordan ser dere på det at en politibetjent er tvunget til å oppfordre til å oppgi feilinformasjon?

– Innreise til Norge håndteres av flere etater og mange personer på svært mange punkter for grensepassering. Alle gjør så godt de kan for å sikre effektiv og trygg innreise. Dette er en krevende oppgave, og DSB har stor respekt for dem som står i første linje. Vi ønsker imidlertid ikke å kommentere enkelte personers råd og håndtering. Det må eventuelt håndteres av den aktuelle etaten, i dette tilfellet politiet.

NRK har etter publisering blitt gjort oppmerksom på at personer som bare har reist gjennom områder med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene. Det sier paragraf 6 i Forskrift om smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Dette har verken Helsedirektoratet, Politidirektoratet eller DSB informert om i forbindelse med denne artikkelen.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 23.10.2021
3 792
Smittede siste 7 dager
121
Innlagte
894
Døde
4 197 822
Vaksinerte