Hopp til innhold

Vil ha én stor kommune – mener «Lofoten kommune» er framtida

Helt ytterst i Lofoten ligger Moskenes kommune nede for telling. Gründer i Svolvær tror alle vil tjene på én stor kommune – med et meget salgbart navn.

Kjersti Eline Tønnessen Busch
daglig leder i SALT

Kjersti Eline Tønnessen Busch er gründer og daglig leder i SALT. Hun tror folkemeninga i Lofoten heller mer og mer mot kommunesammenslåing.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

«Alle» har hørt om ett av de mest populære feriemålene i Norge.

Lofoten omtales gjerne som verdens vakreste øyrike.

Egentlig består Lofoten av seks kommuner, men fire av dem henger fast i hverandre i det som kalles «fastlands-Lofoten. Værøy og Røst ligger for seg sjøl uti havet.

Men hvem vet hva Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan er?

De fire kommunene som noen vil slå sammen har ikke navn som klinger.

Kartet viser de fire kommunene som kan bli til Lofoten kommune.

Bort med dem.

Inn med én stor sterk kommune:

Lofoten kommune

En ny storkommune vil få rundt 23 500 innbyggere, og bli nokså stor i nordnorsk sammenheng.

Det er dette som er ønskedrømmen til Kjersti Eline Tønnessen Busch i Svolvær (Vågan).

– Jeg ville foretrukket at man slo seg sammen til én kommune, Lofoten kommune. Det ville blitt en av de største kommunene i Nord-Norge, og det er en veldig naturlig region.

Som gründer har Busch vært med å bygge opp og leder nå kompetansebedriften SALT i Lofoten.

Sjøl har hun bodd i Lofoten i 15 år. Hun kom hit fra Kvinesdal, helt sør i landet.

– Kanskje særlig når man kommer som tilflytter til Lofoten, så ser man jo åpenbart at Lofoten er én region. Det er Lofoten som profileres. Det er en kultur som langt på vei er felles.

Lofoten kommune høres også ganske salgbart ut?

– Jeg tenker jo det. Navnet er i alle fall lett å være enig om.

Men der stopper nok enigheta.

For per i dag er det kun en av kommunene, Moskenes, som har et vedtak på at de ønsker å slå seg sammen med de andre.

Hanna Sverdrup

Ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes kommune (Moskenes Fellesliste)

Foto: VILDE BRATLAND ERIKSTAD / NRK

Dette er også den av de fire kommunene som er i størst økonomisk krise og ikke vet om de kommer seg ut av den.

Debatten er det tid for å ta nå. For oss har det vært aktuelt lenge, men det er ikke noe som bør forhastes. sier ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes til NRK.

Også de tre andre ordførerne er åpne for å ta debatten, men de har ikke noe vedtak i sine kommunestyrer om sammenslåing

Lenger ned i saka kan du lese hva ordførerne mener om dette.

Per i dag jobber Statsforvalteren i Nordland for å hjelpe Moskenes til å overleve. Men framtida er høyst usikker.

Les også Krisa til Moskenes kan koste norske kommunar milliardar

Reine havn

Ikke bare Moskenes som sliter

Moskenes er ikke den eneste av kommunene i Lofoten som har dårlig økonomi og sliter med å få tak i fagfolk og holde på dem.

Men i Moskenes er situasjonen prekær.

Og forventningene til en kommune i dag er store. De skal gi folk de aller fleste av de tjenestene de trenger gjennom livet.

– Vi strever sånn som det er i dag. Det er veldig tydelig i Moskenes kommune. Men jeg bor selv i en kommune, Vågan, som er i ferd med å komme på Robek-lista, og jeg tror at vi ville hatt veldig store fordeler av å slå sammen.

Gründeren i Svolvær mener kommunene i Lofoten egentlig har akkurat de samme utfordringene og mulighetene.

– I stedet for å løse de på hvert vårt nes, så tror jeg at vi vil vinne på å løse de i et større fellesskap.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland har tidligere vært positiv til ei sammenslåing av de fire fastlandskommunene.

En kultur som er felles

Da Busch kom til Lofoten registrerte hun et dårlig samarbeidsklima, særlig mellom de to største kommunene, Vågan og Vestvågøy.

– I løpet av disse årene har jeg sett en veldig positiv endring. Lofotrådet f.eks. fungerer veldig godt og er blitt en god samarbeidsarena.

Hun mener folk er blitt mer positive til ei sammenslåing og sier det er mer som er felles enn som skiller kommunene.

– Dette er samfunn som opprinnelig er bygd på fiskeri, men som etter hvert også har blitt en veldig attraktiv reiselivsdestinasjon.

Hun tror en ny større kommune vil tiltrekke seg unge folk.

– Jeg tror at for unge mennesker med høy utdanning er det viktig med et større fagmiljø. De er opptatt av å utvikle seg på jobb.

Dette mener ordførerne i de 4 kommunene om sammenslåing:

– La ordføreren jobbe fra sitt hjemsted

Hovedargumentet mot en ny Lofoten kommune har gjerne vært at man er redd for sentralisering.

Også det har gründeren i Svolvær ei løsning på:

– Det må være en avtale i bunnen som gjør at det er mulig å jobbe både fra det som i dag er Vågan og i det som i dag er Moskenes f.eks. Det vil være avgjørende for å få folk med seg.

Også kommunestyret må kunne ha møter ulike steder.

Moderne løsninger er nødvendig:

– Ordføreren må få lov til å jobbe fra der han eller hun bor. Samme rådmannen, og alle administrative stillinger. At de kan utføres fra hvor som helst i Lofoten.

Tror du at denne tanken om Lofoten kommune kan realiseres?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror samtidig at staten eller kanskje statsforvalteren må være med i en sånn prosess. Det er urimelig at andre kommuner skal overta en for stor gjeld fra f.eks. Moskenes.

Statsforvalteren kan bistå

Statsforvalter Tom Cato Karlsen sier til NRK at et initiativ til sammenslåing i Lofoten må komme fra kommunene selv. I så fall kan han bidra.

Dersom de fire fastlandskommunene i Lofoten selv ønsker å innlede samtaler med sikte på å slå seg sammen til én kommune, så er det et initiativ der vi kan bistå med råd, veiledning og økonomiske midler.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen ikledd slips og dress mens han ser bort på en mann med telefon i handa.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland

Foto: Vilde Bratland Eristad / NRK

Moskenes har tidligere forsøkt å starte samtaler med nabokommunene uten å lykkes – hva tilsier at de skal lykkes nå?

– Det har gått noe tid siden forrige runde, og jeg ser ingen grunn til at man ikke skulle kunne ta opp tråden igjen, sier Karlsen.