Hopp til innhold

Kommunen vil gjøre om friluftsareal i Lofoten til ny cruisehavn

Mer enn 700 dekar med friluftsareal i Vestvågøy i Lofoten kan bli omgjort til næringsareal og ny cruisehavn. Grunneiere fortviler.

Cruiseturisme i Lofoten

Det er i dette området det kan bli etablert ny cruisehavn, ifølge grunneierne. Bildet: Gjerstadneset. Cruisehavna er tenkt fra spissen av neset og innover land på baksiden av forhøyningen på neset i midten av bildet.

Foto: Bjørg Arntzen

– Vårt ønske er å stanse hele opplegget. Hele forslaget er et overtramp. Det som skjer her er helt horribelt. Cruiseturisme er et svært omdiskutert tema i hele landet, sier Bjørg Arntzen.

Hun representerer mer enn 30 grunneiere i området ved Buksnesfjorden i Vestvågøy i Lofoten. Formannskapet i Vestvågøy kommune vil i forslaget til ny arealplan omgjøre et 734 dekar stort område.

– Dette er et av de få, siste stedene som har uberørt natur- og kulturlandskap, så vi er helt imot at det skal bygges noen cruisehavn her, sier Arntzen.

ssss

Bjørg Arntzen mener kommunens planer om cruisehavn i Vestvågøy må stanses.

Foto: Privat

Til tross for at kommunens egne fagfolk i en risikovurdering har merket disse planene som røde – og dermed ikke anbefalt – ønsker den politiske styringsgruppa i kommunen å gjøre om området fra friluftsareal til næringsområde.

– Dette er et tveegget sverd. For jo, vi ønsker reiseliv og næringsvekst i Lofoten, men til hvilken pris, undrer hun seg.

Trenger næringsarealer

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) avviser at det utelukkende er ny cruisehavn som er årsaken til forslaget.

Han sier behovet for næringsområder er bakgrunnen for omreguleringen.

– Det er ikke først og fremst for å ha ei cruisehavn, men for å ha gode næringsarealer som skal kunne legge til rette for den utviklinga vi ønsker at skal skje i kommunen.

– Buksnesfjorden har sentral beliggenhet og er definert som nødhavn. Vi anser det som strategisk viktig at vi har gode næringsområder som er sjørelatert.

Remi Solberg

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy avviser at de primært vil gjøre cruisehavn av friluftsarealene.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Dagens reguleringer i Vestvågøy ble vedtatt i 2006. Solberg påpeker at næringsområdene de allerede har begynner å bli bygd ut, og at de trenger mer areal.

– Vi begynner å få lite av gode næringsområder som er tilrettelagt. Gjennom denne planen ønsker vi å legge til rette for nye arealer.

Reagerer på sein melding

Grunneierne mener at dette er sak som er kommet inn i de nye arealplanene i seneste laget, og at dette er en sak hverken politikere eller folk flest kjenner til.

– Forslaget kom inn «i tolvte time», etter at innspillsfristen hadde gått ut. Fagmiljøet i kommunen har sagt at dette ikke må skje, sier Arntzen på vegne av grunneierne.

Men det avviser kommunen. De sier at saken er ute til høring nå og det er nå alle innspillene skal komme inn og vurderes.

– Det er i denne høringsprosessen at Fylkesmannen og andre skal kunne komme med innspill. Så vil disse innspillene bli faglig vurdert – ikke minst fra politisk side, påpeker Solberg.

gjerstadneset