Kommunen mener det 103 år gamle fjøset er doblet i verdi på ti år

Torill Edvardsen forstår ikke hvordan verdien på de over hundre år gamle byggene på eiendommen hennes kan ha doblet seg på få år. Kommunen svarer at det er naturlig at taksten går opp på ti år.

Eiendomsskatt i Steigen

Fjøset fra 1916 bærer preg av tidens tann og brukes i dag til lagring. Ifølge kommunen har bygningen doblet seg i verdi de siste ti årene.

Foto: David Engmo / NRK

Siden 2009 har Steigen kommune i Nordland krevd inn 7 promille i eiendomsskatt fra innbyggerne.

Torill Edvardsen, og hennes nå avdøde ektemann, reagerte da skatten ble innført, men godtok den.

Ti år etter mener kommunen at verdien på eiendommene hennes er doblet, etter en retaksering.

– Jeg reagerer på at prisen øker når det ikke er gjort noe med husene. Dette er over hundre år gamle bygg, som nesten ikke er verdt noen ting. Jeg får i hvert fall ikke solgt dem, sier Edvardsen.

Torill Edvardsen reagerer på eiendomsskatten i kommunen

Det var bestefaren til Torills ektemann som bygde det gamle huset, med to fjøs, naust og anneks.

Foto: David Engmo / NRK

– Verre stand enn for ti år siden

I 1986 flyttet Torill og mannen Dagfinn Edvard fra Oslo og nordover til hans hjemplass. De bygde en ny enebolig der han vokste opp i Straumfjorden i Steigen, som stod ferdig året etter. Ektemannen døde i 2011, men hun bor fortsatt i det samme huset.

På eiendommen står også et hus fra 1916, to fjøs og flere andre mindre bygg, som er like gamle.

– At huset jeg bor i er verdt dobbelt så mye nå som for ti år siden er greit. Men at bygg som står og forfaller øker i verdi er over min forstand. Som regel går det andre veien.

– Hadde jeg restaurert byggene slik at de var i tipp topp stand kunne jeg forstått det. Men jeg forstår ingenting, fordi de er dårligere nå enn før, sier Torill Edvardsen.

Hun mener byggene forfaller mer og mer for hvert år som går.

– Du ser her at muren begynner å ramle ned. Ja, hele greia ramler vel ned snart.

Ny maksgrense for eiendomsskatt

Fra neste år har regjeringen satt en maksgrense på 5 promille i eiendomsskatt.

68-åringen mener det ikke er tilfeldig at kommunen doblet verdien på husene hennes før den nye grensen innføres.

– Selv om promillen går ned må jeg betale mer enn tidligere år. Jeg har ikke fått noen forklaring fra kommunen, men tanken er jo der at det har en sammenheng, sier Torill Edvardsen.

Med den tidligere takseringen av eiendommene betalte Edvardsen 4480 kroner i året.

Allerede fra i år justerte Steigen kommune ned eiendomsskatten til 5 promille. Likevel må hun nå betale 5890 kroner, altså 1410 kroner mer enn før.

Eiendomsskatt i Steigen

Torill Edvardsen og ektemannen brukte tidligere dette huset som sommerhus. Fra 1986 bodde de ett år i huset mens den nye eneboligen var under bygging.

Foto: David Engmo / NRK

– Etterspørselen har økt

Ifølge rådmann i Steigen, Tordis Sofie Langseth, betaler de fleste i kommunen mer i eiendomsskatt nå, enn tidligere år.

– Vi gjorde en retaksering av alle eiendommene fordi det er ti år siden vi innførte eiendomsskatt. Og da skal det gjøres en ny vurdering.

Rådmann Tordis Sofie Langseth i Steigen

Rådmann i Steigen, Tordis Sofie Langseth.

Foto: David Engmo / NRK

Langseth mener det er rimelig å forvente at takstene går opp på ti år.

– I Steigen var gjennomsnittsprisen på solgte boliger i 2009 på 630.000 kroner. I 2018 var snittet på 1,4 millioner kroner. Det viser at markedsverdien har økt betydelig i den perioden.

– Er det riktig at over hundre år gamle hus, som ikke er i bruk eller vedlikeholdt, er doblet i verdi på ti år?

– Så langt jeg kan se er denne saken behandlet riktig. Men hvis noen mener en takst er feil, er det mulig å klage, sier rådmannen.

De fleste som har klaget på den nye taksten som ble satt i år har, ifølge Langseth, fått medhold.

– Vi følger eiendomsskatteloven, som sier at vi skal ta utgangspunkt i markedsverdien på eiendommene. Det er også flere faktorer som kan gjøre at vi justerer ned verdien, for eksempel beliggenheten eller at byggene er gamle.

Og det har blitt gjort i dette tilfellet, ifølge Langseth.

Torill Edvardsen klaget ikke på vedtaket hun fikk i posten tidligere i år, innen fristen på seks uker.

– Man bør jo kunne stole på politikerne, og at det kommunen gjør er riktig. Men jeg vurderer å klage når et nytt vedtak kommer til neste år, sier hun.