Slik fungerer eiendomsskattebasen

Synes du eiendomsskatten på boligen din virker for høy eller for lav? Er det for stor forskjell mellom det du betaler i forhold til naboene? Eller finner du rett og slett ikke boligen du søker etter? Les dette først:

Skjermdump fra NRKs nye database over eiendomsskatt i Norge
Foto: NRK

NRKs oversikt viser eiendomsskattetakster for 1,7 millioner eiendommer over hele landet, fra perioden mellom 2017 og 2018.

De fleste kommuner med eiendomsskatt på boliger er med i databasen, men noen mangler. Dette kan ha flere årsaker. I noen tilfeller skyldes det rett og slett at den aktuelle kommunen har unnlatt å svare på NRKs innsynsbegjæringer.

Det kan også hende at enkelteiendommer ikke er tatt med, fordi datagrunnlaget fra kommunen har vært for dårlig til at NRK kan bruke tallene.

Dette er ikke en oppdatert, fersk liste over gjeldende eiendomsskattetakster. Databasen gir i stedet en oversikt over skattenivået i en rekke kommuner, slik situasjonen var i 2017–2018. Tallene er hentet fra offentlige skattelister som er levert på forespørsel fra den enkelte kommune. Når du søker i databasen får du også se hvilket årstall tallene er fra.

Endringer som er gjort etter at vi har innhentet listene, er ikke med i databasen. Noen kommuner har retaksert eller endret kriteriene eller utregningen siden vi bygget basen.

Andre kommuner har innført eiendomsskatt i ettertid, mens andre har avviklet den. Det kan også være tilfeller der tallene for enkelteiendommer er endret som følge av klagebehandling og feilretting.

I noen tilfeller vil dessuten flyfotoene være eldre enn eiendomsskattedataene. Dette vil spesielt gjelde nybygg, der tomtene på bildet fortsatt kan fremstå som ubebygd.

Hensikten med publiseringen er å illustrere forskjellene i verditaksering og boligbeskatning i Norge. Vi vil gjøre det enkelt for publikum å få oversikt over eget nabolag. Siden eiendomsskattelistene som kommunene selv har publisert kan være vanskelige å orientere seg i, har vi koblet informasjonen fra skattelistene med informasjon fra matrikkelen og grunnboka. Alle eiendommene er deretter plassert inn på luftfoto, for å gjøre det enkelt å få oversikt.

Dette er så vidt vi vet det første forsøket på å samle alle eiendomsskattetallene fra hele landet på ett sted.

Arbeidet har på langt nær vært enkelt. For å lage basen har NRK sendt henvendelser til alle kommunene i landet som har eiendomsskatt, og bedt om å få utlevert en maskinlesbar kopi av den ferskeste eiendomsskattelisten. Dette har vært en tidkrevende prosess. Noen kommuner avslo innsynskravet, mens andre trenerte saksbehandlingen.

I flere tilfeller var kvaliteten på datafilen som kom så dårlig at innholdet knapt kunne brukes.

Som hovedregel er ikke eiendommer med fritak for eiendomsskatt tatt med, men i noen tilfeller vil de være synlige. De vil i tilfelle som oftest være oppført med 0 i skatt, men dette avhenger av hvordan dataene er ført i den originale skattelisten.

NRK har selv utviklet programvare for å lese inn, konvertere og kontrollregne skatteprotokollene fra alle kommunene. Hvis du vil sjekke selv, kan du laste ned originalfilen bak tallene til hver eneste eiendom i basen ved å følge nedlastingslenken som vises i tilknytning til hver eiendom.

Basen inneholder hovedsakelig eiendomsskatt knyttet til boligeiendommer, men her finnes også enkelte fritids- og næringseiendommer.

Materialet vi her publiserer, er tall som i utgangspunktet er offentlige og allerede publisert av den enkelte kommune. Eigedomsskattelova § 15 pålegger kommunene å offentliggjøre eiendomsskattelistene. Offentleglovas §§ 3, 9 og 30 gir enhver krav på å få utlevert skattelistene på maskinlesbart format.

Informasjonen vi har fått fra kommunene, er følgende:

  • Takst: Dette er taksten, eller den antatte markedsverdien, på eiendommen. Dette er beløpet som kommunen legger til grunn for videre beregning av skatt. Beløpet kan enten stamme fra egen eiendomstaksering, eller fra Skattedirektoratets beregning knyttet til formuesgrunnlaget i skattemeldingen. Hvis beløpet virker lavt, kan det i noen tilfeller skyldes at kommunen allerede har trukket fra en reduksjonsfaktor.
  • Skattenivå: Noen kommuner bruker bare en prosentvis del av taksten for å beregne skatt. Skattenivået, eller reduksjonsfaktoren, vises i tilfelle her – med mindre kommunen allerede har regnet dette inn i taksten de har oppgitt i sin skatteliste.
  • Bunnfradrag: Mange kommuner trekker fra et fast bunnfradrag før skatten regnes ut. Bunnfradraget kan variere med antallet boenheter som er registrert på eiendommen. Et hus med en hybelleilighet i kjelleren kan for eksempel få dobbelt så høyt bunnfradrag som et tilsvarende nabohus uten hybelleilighet.
  • Promille: Taksten, skattenivået og bunnfradraget utgjør det vi kaller skattegrunnlaget. Av dette regnes ut en bestemt promille, som kan variere fra kommune til kommune. Den høyeste tillatte beskatningen i 2017/2018 var 7 promille. Mange av kommunene har ulik promille på ulike eiendomstyper. Skillet går mellom for eksempel verker og bruk, boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.
  • Skatt: Den oppgitte promillen av skattegrunnlaget utgjør skatten som eierne av eiendommen pålegges å betale i eiendomsskatt.

For mange eiendommer, spesielt i byene, kan det være mange eierseksjoner knyttet til en og samme bygning. I disse tilfellene må du vite hvilket seksjonsnummer du bor i hvis du vil sjekke egen leilighet.

Men det finnes også tilfeller med sameier og borettslag, som har fått beregnet totalskatt på blokker og andre flermannsboliger innenfor eiendomsgrensen. Det er ikke uvanlig å se skattesatser på flere hundre tusen kroner for slike eiendommer. Disse beløpene må imidlertid deles på antallet boenheter. Ettersom de publiserte skattelistene ikke inneholder utfyllende informasjon, må leseren selv vurdere hvordan tallene skal leses ut fra hva som vises på luftfotografiene.

Kommuner som er med i eiendomsskattebasen

Kommune

Skatteår

Antall eiendommer

Alta

2017

8901

Alvdal

2017

1665

Aremark

2017

1212

Arendal

2018

23434

Askvoll

2017

2944

Askøy

2017

15105

Audnedal

2017

398

Aurskog-Høland

2018

7136

Averøy

2017

4786

Balestrand

2017

67

Ballangen

2017

2575

Balsfjord

2017

5904

Bardu

2017

955

Bergen

2018

101439

Bindal

2017

1743

Birkenes

2018

4084

Bjerkreim

2017

2412

Bodø

2018

17931

Bremanger

2017

2551

Brønnøy

2017

4211

2017

3691

Bømlo

2017

7598

Dovre

2017

722

Drangedal

2017

3550

Dønna

2017

1572

Eid

2017

3921

Eidsberg

2017

3701

Eidskog

2017

4096

Eigersund

2017

8453

Elverum

2017

10705

Engerdal

2017

2252

Etne

2017

3615

Etnedal

2017

3856

Evenes

2017

3542

Farsund

2017

7047

Fauske

2017

7348

Fet

2017

4132

Finnøy

2017

2541

Fitjar

2017

3181

Fjaler

2017

2432

Fjell

2017

325

Flatanger

2017

1664

Flekkefjord

2017

9099

Flesberg

2017

4363

Flora

2017

6946

Folldal

2017

2715

Fosnes

2017

763

Fredrikstad

2017

29109

Frosta

2017

2217

Fræna

2017

2760

Førde

2017

5594

Gamvik

2017

729

Gaular

2017

1892

Gausdal

2017

5331

Gildeskål

2017

1967

Giske

2018

3213

Gjemnes

2017

1958

Gjerstad

2017

2148

Gjesdal

2017

4987

Gjøvik

2017

12276

Gloppen

2017

2374

Gol

2017

4260

Gran

2017

6841

Granvin

2017

498

Grimstad

2017

10581

Grong

2017

1314

Grue

2017

3073

Gulen

2017

3610

Hadsel

2017

4904

Halden

2018

12213

Hamar

2017

11873

Hamarøy

2017

1966

Hammerfest

2018

3065

Hareid

2017

2263

Harstad

2017

10624

Hattfjelldal

2017

1675

Haugesund

2017

11955

Hemne

2017

9318

Herøy

2017

1350

Hjartdal

2017

3115

Hjelmeland

2017

1621

Hobøl

2017

2098

Hol

2017

8575

Hole

2018

3372

Holtålen

2017

2413

Hvaler

2017

6322

Hyllestad

2017

1086

Høyanger

2017

2345

Ibestad

2017

2333

Iveland

2017

1147

Jevnaker

2017

3094

Jølster

2017

1784

Karmøy

2017

16211

Kautokeino

2017

2668

Klæbu

2017

2323

Kongsberg

2017

14251

Kongsvinger

2017

10412

Kragerø

2017

11371

Kristiansand

2018

41636

Kristiansund

2017

8935

Krødsherad

2017

4056

Kvalsund

2017

2575

Kvam

2017

7434

Kvinnherad

2017

11204

Kvæfjord

2018

1557

Lebesby

2017

607

Leikanger

2017

881

Leirfjord

2017

1723

Leka

2017

521

Lenvik

2017

6788

Levanger

2018

11803

Lierne

2017

1612

Lillehammer

2017

11821

Lillesand

2017

8507

Lindesnes

2017

7313

Lom

2017

357

Lund

2018

2833

Lunner

2017

4396

Lurøy

2017

2849

Lyngen

2017

2731

Løten

2018

4475

Målselv

2017

3945

Malvik

2017

5125

Mandal

2018

8661

Marker

2017

1837

Måsøy

2017

1787

Meland

2017

5377

Melhus

2017

7774

Meråker

2017

3088

Midtre Gauldal

2017

3726

Molde

2017

9071

Moskenes

2017

1035

Moss

2017

9335

Namdalseid

2018

1632

Namsos

2017

7085

Narvik

2017

10166

Naustdal

2017

599

Nes

2017

11999

Nes

2017

1055

Nesna

2017

1681

Nesset

2017

2652

Nissedal

2017

2502

Nome

2017

3220

Nord-Aurdal

2017

10334

Nord-Fron

2017

5079

Nord-Odal

2017

2970

Nordkapp

2017

1624

Nordre Land

2017

9064

Nordreisa

2017

2551

Notodden

2017

6270

Nærøy

2017

2916

Oppdal

2017

7083

Os

2017

1744

Osen

2017

990

Oslo

2018

168468

Osterøy

2017

4466

Overhalla

2017

1351

Porsanger

2017

3619

Porsgrunn

2017

12491

Råde

2017

3911

Radøy

2017

4807

Rakkestad

2017

4730

Rana

2017

7885

Randaberg

2017

3807

Rauma

2017

4852

Re

2017

2799

Rennebu

2018

3000

Ringebu

2017

1590

Risør

2017

5247

Rollag

2017

2612

Rygge

2017

6123

Rømskog

2017

508

Røros

2017

6116

Røst

2017

411

Salangen

2017

1957

Saltdal

2017

3264

Samnanger

2018

1820

Sandøy

2017

810

Sarpsborg

2017

21632

Sauda

2017

3415

Sauherad

2017

2364

Selje

2017

2365

Sigdal

2017

8251

Siljan

2017

1070

Skaun

2017

3752

Skedsmo

2017

13961

Skien

2018

19179

Skjervøy

2017

1355

Skodje

2017

2212

Snåsa

2017

1464

Sogndal

2017

3409

Sokndal

2017

3325

Solund

2017

826

Songdalen

2017

3377

Stange

2017

11018

Stavanger

2018

43129

Steinkjer

2017

9437

Stord

2017

8573

Strand

2017

6491

Stranda

2017

3885

Stryn

2017

4322

Sunndal

2017

3085

Surnadal

2017

3576

Sveio

2017

5085

Svelvik

2017

3573

Søgne

2017

7782

Sør-Aurdal

2017

4900

Sør-Fron

2017

974

Sør-Odal

2017

5724

Sør-Varanger

2017

7487

Sørum

2017

6635

Tana

2017

2020

Tingvoll

2018

3444

Tolga

2017

2339

Tranøy

2017

541

Tromsø

2018

30744

Trondheim

2018

58308

Trysil

2017

9962

Trøgstad

2017

2386

Tvedestrand

2018

5190

Tydal

2018

1838

Tynset

2017

3921

Tysfjord

2018

1791

Tysnes

2017

4740

Ullensvang

2018

2732

Utsira

2018

190

Vadsø

2017

4925

Vågå

2017

2409

Vågsøy

2017

3477

Vaksdal

2017

2673

Våler

2017

2229

Våler

2017

2485

Vardø

2017

723

Vefsn

2017

3043

Vegårshei

2017

1944

Vennesla

2017

6140

Verdal

2018

9144

Verran

2017

2555

Vestnes

2017

5536

Vestre Slidre

2017

3587

Vestre Toten

2018

7997

Vestvågøy

2017

8899

Vik

2017

2600

Vindafjord

2017

7768

Volda

2017

3001

Voss

2017

12562

Østre Toten

2018

10611

Øyer

2017

6688

Ål

2017

4559

Ålesund

2018

17642

Åmli

2017

1895

Åmot

2017

1287

Årdal

2017

2212

Åsnes

2017

4627