Her forsvant halvannen meter vann plutselig

I naturvernområdet rundt Tjernfjelltjønna i Saltdal er innbyggerne i stuss etter oppdagelsen av at det populære fiskevannet blir stadig mindre. Nå tror de at de har funnet ut hvorfor.

Tjernfjelltjønna i Saltdal

Vannet i Tjernfjelltjønna i Saltdal er i tilbakegang og ingen kan forklare hvorfor. En teori er at tunnelbygging i fjellet under vannet, fører til at vann lekker ut.

Foto: Manfred Hüttepohl

Selv om snø og is fortsatt ligger tykt over Tjernfjelltjønna ved Junkerdalen i Saltdal, er det tydelig at vannstanden har skrumpet inn. Iskanten som viser området der vannet starter, gjør at hytteeierne anslår at vannstanden har sunket med en og en halv meter.

Det var Saltenposten som først omtalte saken.

– Det var jo nedoverbakke ned til vannet. Det var veldig merkelig, sier Manfred Hüttepohl som er født og oppvokst i området og nylig besøkte vannet.

Han forteller at han har vært på fisketurer til Tjernfjelltjønna helt fra barndommen og aldri opplevd noe lignende.

– Jeg var her i august og da merket jeg og flere andre at det så ut som at vannet hadde lekket ut fra nordenden av vannet. Da jeg var tilbake nå i vinter, var det helt tydelig at vannmengden hadde fortsatt å synke.

Tjernfjelltjønna er heller ikke det eneste vannet i Nordland hvor vannet har forsvunnet tilsynelatende uten forklaring: Her forsvinner 55 millioner lioter vann og kommer tilbake

Vil komme til bunns i saken

Skogbrukssjef i Saltdal kommune, Ørjan Alm, sier at det til tross for en nedbørsfattig vinter, ikke er noe som skulle tilsi at vannmengden skulle bli såpass redusert.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at det skyldes tunnelen, men det har aldri vært slik tidligere, sier Alm som ser alvorlig på saken.

Han forteller at området er mye brukt til tur og fiske. Han frykter at dersom ikke noe gjøres, vil fisken forsvinne fra tjønna.

– Vi er klar over at det kan komme vann i tunnelene i forbindelse med bygging, men når et vann som dette blir nedtappet så er det alvorlig, sier han.

Dette kartet viser hvor den nye tunnelen skal gå. Deler av tunnelen går direkte under Tjernfjelltjønna, noe man tror kan ha en sammenheng.

Laster kart, vennligst vent...

Mener tunnelbygging er årsak – setter i verk tiltak

Prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen har også registrert den minkende vannstanden i vannet og har en forklaring:

– Vi tror nok at det er en sammenheng mellom den reduserte vannstanden og tunnelbyggingen, sier han til NRK.

Statens vegvesen har gjennomført vannføringsmålinger i tunnelen og har registrert omtrent 140 liter vann i minuttet, noe som stemmer godt med vannstandsreduksjonen.

– Vi vil sette i gang tiltak forholdsvis umiddelbart for å tette dette. Innlekkasje av vann i norske tunneler er vanlig, men effekten av dette ble vi ikke klar over før vårparten

– Hvilke tiltak vil dere sette inn her?

– Vi vil gå inn med utstyr for å pumpe betong inn i sprekker og borehull som ikke lenger er i bruk for å tette lekkasjen.

Hegreberg tror en annen medvirkende årsak er at vinteren har gjort sitt for å stoppe tilsiget fra bekker. De siste dagene har de sett at vannstanden har vært på vei opp igjen.

Tjernfjelltjønna

Hytteeierne i området anslår at vannstanden har sunket med en og en halv meter.

Foto: Manfred Hüttepohl