Hopp til innhold

Kine har termin når pandemien kan nå sin topp: – Bør ta ekstra vare på gravide nå

– Jeg opplever ikke at man har gjort gode nok tiltak for å ta vare på gravide, sier Kine Mosheim-Lysfjord fra Mosjøen. Jordmorforbundet ber Norge være føre-var.

Kine Mosheim-Lysfjord

Kine Mosheim-Lysfjord blir snart trebarnsmor.

Foto: Privat

Kine Mosheim-Lysfjord (32) fra Mosjøen er gravid i 33. uke og har termin 12. mai.

Hun følger med på nyhetene, og sier situasjonen gjør henne bekymret.

Hadde hun hatt valget nå, ville hun ha ventet med graviditeten.

Trebarnsmor

Mosheim-Lysfjord venter sitt tredje barn, og er glad hun ikke er førstegangsfødende slik situasjonen er nå.

Foto: Privat

– Man kjenner på en usikkerhet, fordi man ikke vet noen ting, sier Mosheim-Lysfjord til NRK.

Jordmorforbundet ser mot Danmark, som har valgt å definere gravide som en risikogruppe ut ifra et føre var-prinsipp. Det burde man også gjort her hjemme, mener Mosheim-Lysfjord.

– Det er et bra initiativ. Norge burde ta ekstra godt vare på gravide nå. Jeg opplever ikke at man har gjort gode nok tiltak for å ta vare på gravide så langt.

– Man vet jo at gravide lettere blir syke i utgangspunktet, siden immunforsvaret er litt ute å kjøre når man er gravid, sier Mosheim-Lysfjord, som først ble intervjuet av Helgelendingen tidligere i dag.

Ber samfunnet beskytte

Og hun får støtte av leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

– Under tidligere epidemier, både ved svineinfluensaen og SARS-epidemien, ble gravide rammet betydelig hardere enn normalbefolkningen. Vi har ennå ikke klart for oss om koronaviruset kan gi risiko for fosterutviklingen, sier Schjelderup til NRK.

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I en kronikk i Dagens Medisin ber hun samfunnet om å beskytte de gravide fra koronaviruset.

I den usikre tiden vi er inne i, mener Schjelderup at det er føre-var-prinsippet som må gjelde. Slik som i Danmark:

«Gravide håndteres derfor under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situasjon», skriver Sundhetsstyrelsen, som tilsvarer norske Helsedirektoratet.

– Folkehelseinstituttet har ikke gjort samme vurdering i Norge, sier Schjelderup.

Ber om å følge føre-var-prinsipp

Lederen i Jordmorforbundet viser til en sak i den spanske avisa 20 minutos denne uken.

I artikkelen kommer det fram at en gravid kvinne med koronavirus i 27. uke måtte gjennomføre et akutt keisersnitt som følge av en forverring av helsetilstand.

Ifølge Schjelderup, som har vært i kontakt med spanske kolleger, skal den gravide kvinnen være en intensivsykepleier.

– Nå er alle gravide sykepleiere tatt ut av arbeid i Spania, sier Schjelderup.

Det kommer ikke fram om viruset er direkte årsak til keisersnittet. Men det spanske forbundet for sykepleiere skriver i en pressemelding at de har bedt om at gravide og ammende som jobber innenfor helse holder seg hjemme.

Schjelderup mener det nå vil være fornuftig å ta en debatt for norske gravide, om et føre-var-prinsipp bør gjelde her i Norge.

– Ingen gravide skal utsettes for risiko. Det gjelder spesielt i en pandemi der vi vet lite om konsekvensene, fordi dette viruset er nytt.

– Vi har to små studier fra Kina som ikke kan gi noe klart svar, fordi det er snakk om små studier. Studiene viste lite komplikasjoner for både mor og barn, og det er positivt. Samtidig får vi meldinger fra Spania som gjør at vi bør være føre-var.

Ber arbeidsgivere tilrettelegge

NRK har spurt FHI om årsaken til at Norge vurdere dette annerledes enn Danmark.

I en e-post signert lege Helena Niemi Eide ved avdeling for smittevern og beredskap, forklarer hun at de danske og norske rådene i praksis ikke er så forskjellige.

Helena Niemi Eide.

Helena Niemi Eide i FHI.

– Forskjellen ligger nok i at danskene gir råd til gravide som en del av risikogruppene, mens vi gir råd til gravide som en egen gruppe.

Hun viser til rådene instituttet har utarbeidet for gravide, barn og ungdom.

– Vi har definert risikogrupper ut ifra den informasjonen som er tilgjengelig. Alder er den viktigste risikofaktoren, og særlig når alder er kombinert med underliggende sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer, skriver hun.

FHI reviderer rådene til ulike grupper fortløpende. Eide skriver at det er viktig at arbeidsgiver tilrettelegger for gravide og ammende.

Økt risiko

Eide skriver videre at gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa.

– Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset.

– Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien. Mulighet for hjemmekontor bør også diskuteres med arbeidsgiver.

13
12
10
2
Totalt i region Nord37
Totalt i Norge467