Kan bli strengere regler for dykking

Det kan bli strengere regler for dykking i havbruksnæringa. Arbeidstilsynet er bekymret over antall dødsulykker og ser på tiltak for å bedre sikkerheten.

Stavern dykkersenter

Dykkerbransjen har etterlyst strengere krav til dykking i havbruksnæringa, etter ulykker under dykking etter kamskjell og under inspeksjon av de om lag 3000 fiskemerdene langs norskekysten.

Foto: Stavern dykkersenter

De siste 10 årene har det i snitt vært en dødsulykke i året og Arbeidstilsynet ser nå på tiltak for å bedre sikkerheten. Det kan resultere i strengere regelverk, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Bergen.

– Ethvert dødsfall er ett for mye, og dette er en liten bransje, men med høy risiko. Derfor er det viktig at vi ser på hva som kan gjøre for å skape høy sikkerhet.

Borghild Lekve

Borghild Lekve er regiondirektør i Arbeidstilsynet i Bergen med nasjonalt ansvar for dykking.

Foto: Tale Hauso

Bransjen positiv

Dykkerbransjen har etterlyst strengere krav til dykking i havbruksnæringa, etter ulykker under dykking etter kamskjell og under inspeksjon av de om lag 3000 fiskemerdene langs norskekysten.

Blant annet har det utenfor Frøya omkommet fire kamskjell-dykkere siden 2002, og både politikere og LO har kritisert Arbeidstilsynet etter ulykkene i kamskjellindustrien. I 2014 døde en ung mann etter en dykkeulykke ved et oppdrettsanlegg i Hyllestad i Sogn og Fjordane. Dykkerselskapet ble i ettertid gitt en bot på 600.000 kroner for flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Dykker etter kamskjell

– I havbruksnæringa brukes dykkere blant annet til inspeksjon av nøter og utstyr og det er ei næring der det foregår mye dykking, så det er et viktig felt der det er viktig å sette klare krav til sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge.

Foto: NRK

Arbeidstilsynet har kartlagt årsak til de siste års ulykker og tiltak mot ulykkene og rapporten er nå ute på høring. Skjerping av regelverket ser vi positivt på, sier kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, Are Kvistad.

– I havbruksnæringa brukes dykkere blant annet til inspeksjon av nøter og utstyr og det er ei næring der det foregår mye dykking, så det er et viktig felt der det er viktig å sette klare krav til sikkerhet. Vi skal ha nulltoleranse for dette og vi skal samarbeide, både vi og næringsaktørene, sammen med Arbeidstilsynet sånn at vi får et regelverk som er hensiktsmessig.

Are Kvistad

Are Kvistad er kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, bransjeorganisasjonen for sjømatnæringen.

Foto: Sjømat Norge

Økende trend

Nordland er største oppdrettsfylket i landet, men har likevel vært forskånet for dødsulykker de siste årene. Men på landsbasis har det skjedd det ei dødsulykke under dykking hvert år de siste ti årene, og antallet øker. Ei utvikling Arbeidstilsynet ikke liker, sier Borghild Lekve.

– Vi har over tid sett ei skremmende utvikling både med flere dødsfall og alvorlige ulykker knytta til dykking. Det er viktig for oss å se på hvilke tiltak som kan heve sikkerheten i bransjen.