Kan bli flere byer med piggdekkavgift

Miljødirektoratet vil skjerpe kravene til utslipp av svevestøv. Det kan bety at flere byer innfører piggdekkavgift.

Luftforurensning

Biler med piggdekk er en av synderne til høy luftforurensning.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Å innføre piggdekkavgift har vist seg å være et av de mest effektive for å få ned svevestøvet. En avgift får flere bilister over på piggfrie vinterdekk, dekk som produserer langt mindre svevestøv, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Direktoratet ønsker nå å skjerpe grensene for svevestøv fra nyttår. Årsaken er at ny kunnskap, blant annet fra befolkningsstudier i EU, som viser at støvet er mer helseskadelig enn man tidligere hadde trodd. Dermed er ikke dagens grense streng nok for å beskytte befolkningen mot skader. Verdens Helseorganisasjon anbefaler at grensene for svevestøvutslipp skjerpes kraftig.

– Når vi skjerper kravene vil det bety at flere byer enkelte dager vil havne over de tillatte grenseverdiene. Kommunen blir da pliktig å lage en tiltaksutredning for hvordan de skal få redusert svevestøvet, sier Sorteberg.

Det gjenstår nå en siste behandling i klima- og miljødepartementet før de nye grensene innføres.

Kan komme i Mo i Rana

En by som har slitt med svevestøv i generasjoner er Mo i Rana. Utslipp fra industriparken og biltrafikk har gjort Nordlandskommunen til en av landets verstinger. Der kan det snart komme piggdekkavgift.

– Piggdekkene produserer 100 ganger mer støv enn piggfrie dekk. Så det er et tiltak vi vurderer, sier miljøvernrådgiver Allan Berg.

Allan Berg

Allan Berg, miljøvernrådgiver Allan Berg.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Kan det bli snakk om å innføre den avgiften i 2016?

– Vi får se, sier Berg.

Se video av svevestøvproblemene i Mo i Rana:

(Artikkelen fortsetter under)

Created by InfoDispatcher

I dag er det kun Oslo og Bergen som har piggdekkgebyr. Spesielt Bergen har slitt med dårlig luftkvalitet. I begge byene har mange bilister gått over til piggfrie vinterdekk. I Trondheim er situasjonen annerledes. Byen hadde tidligere gebyr for å kjøre med piggdekk, men avviklet dette i 2010. Siden den gang har andelen som velger å kjøre piggfritt, sunket med nesten 15 prosentpoeng. I dag kjører bare 64 prosent av byens bilister med piggfrie dekk. Det gjør at Trondheim igjen vurderer å innføre piggdekkavgift.

– Opp til kommunene

I tillegg gebyr på piggdekk, peker Sorteberg på rentbrennende vedovner, gatefeiing og redusert fart på veiene som effektive tiltak.

– Når vi nå anbefaler å skjerpe grensene kan det betyr at flere byer får piggdekkavgift. Men vi ser at kommunene vurderer ulikt hvilke tiltak de vil satse på, sier Sorteberg.

– Vil du anbefale flere byer å innføre piggdekkgebyr?

– Vi i Miljødirektoratet skal ikke komme med anbefalinger til akkurat hvilke tiltak som er de beste å sette inn i ulike kommuner. Vi peker på hva som er aktuelle og effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten. Så er det opp til kommunene å finne ut hvilke tiltak de vil gjennomføre, sier Sorteberg.