Hopp til innhold

Jordmorforening om ett barnehageopptak: – Kan gi kvinner fødselsangst

Det økte antallet fødsler om sommeren gjør det vanskelig å gi et trygt fødetilbud, mener Den Norske Jordmorforening.

Fødestua på Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

Ifølge SSB ble det i fjor født 14 prosent flere barn i de tre månedene før 1. september, enn de tre månedene etter.

Foto: Tommy Johansen

Ved Nordlandssykehuset i Bodø er det travle dager på jobb i sommer. Jordmødrene har opplevd en tredobling i antall fødsler.

– Vi har høy aktivitet og kanskje tre fødsler her hver vakt. Det kan skje flere vakter på rad, sier fagjordmor Marit Mathisen.

Den store pågangen av fødende i sommer gjør at kapasiteten på sykehuset er sprengt. Det fører til at det blir vanskelig å få gitt den oppfølgingen vi gjerne vil.

– Ifølge et trygt fødetilbud, skal vi være til stede fra kvinnen er i aktiv fødsel. Å etterfølge disse kriteriene, kan være vanskelig når det blir så mange fødsler på en gang.

Nadezda Nazarova med datteren sin i armene

Nadezda Nazarova med datteren sin i armene ved fødeavdelingen i Bodø. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Ola Helness / NRK

Førstegangsfødende Nadezda Nazarova fikk en datter ved fødeavdelingen i Bodø for to dager siden. Hun er imponert over de ansatte.

– Jeg er imponert over at vi fikk den oppmerksomheten og hjelpen vi trengte selv om de har det travelt. Det viktigste er at vi føler oss trygg, sier Nazarova, som deler rom med to andre mødre.

Stor økning

Ifølge SSB ble det i fjor født 14 prosent flere barn i de tre månedene før 1. september, enn de tre månedene etter. Til sammenligning var forskjellen før og etter 1. september på 7 prosent i 2010.

Trolig er grunnen at den rødgrønne regjeringen lovfestet retten til barnehageplass i 2009. Men med bare ett barnehageopptak i året, skaper dette hodebry for mange foreldre.

Kirsten Jørgensen er leder i Den Norske Jordmorforening

Kirsten Jørgensen, leder i Den Norske Jordmorforening

Foto: Den Norske Jordmorforening

Det er bare barn født innen utgangen av august som har krav på barnehageplass. Barn født etter 1. september må stille seg i kø, og har ikke krav på plass før neste års hovedopptak.

– Det har blitt en slags babyboom midt på sommeren. Jeg har hørt fra både Haukeland, Stavanger og Oslo-sykehusene at det fødes unormalt mye, sier Kirsten Jørgensen, leder i Den Norske Jordmorforening, til NRK.

– Kan gi fødselsangst

Jørgensen jobber som vikar på sykehuset i Harstad denne sommeren, og det trengs. For flere steder i landet mangler sykehusene sommervikarer.

– Jeg er bekymret for er at en del kvinner blir mer overlatt til seg selv. Det kan gi angst før neste fødsel, og kan gjøre at flere ønsker keisersnitt. Det er noe vi ser alvorlig på, sier Jørgensen som har vært jordmor i 30 år.

Hun har sett en økning i fødselstallene på sommeren de siste årene, og mener det har en sammenheng med barnehageopptaket innen 1. september.

– Det er det mødrene sier til oss. Det har alltid vært populært å føde på sommeren, men det har vært voldsomt de siste årene. Det er stort press på fødeavdelingene midt i sommeravviklingen. Det er en bekymring som politikerne bør gjøre noe med.

Aldri før har så mye informasjon om hva man bør og ikke bør gjøre i svangerskapet vært tilgjengelig. Fødeavdelingen på Ullevål sykehus opplever stor pågang av blivende mødre som er urolige for å ha gjort noe feil.

Se TV-reportasjen om de mange henvendelsene Oslo universitetssykehus får hver dag fra bekymrede vordende mødre.