Hopp til innhold

Jordmorforbundet frykter konsekvensene av sommerstenging: – Fødetilbudet er ekstra sårbart i år

– Vi blir satt i en veldig uheldig situasjon hvis store avdelinger må stenge i sommer på grunn av smitte, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup.

At 40 av 46 fødetilbud i landet holder åpent hele sommeren er ikke godt nok, mener leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Allerede i starten av april advarte et samlet fagmiljø om stenging av fødetilbudet i sommer. Men de ble ikke hørt.

I år stenges fødeavdelinger i Narvik, Harstad, Brønnøysund, Molde, Kristiansund og Gjøvik, skriver NTB.

I et brev til Helsedirektoratet ba Jordmorforbundet, Norsk gynekologisk forening, Den norske jordmorforening og Sykepleierforbundet om at alle avdelingene skulle være åpne i sommer.

Brevet ble også sendt til de regionale helseforetakene.

– Vi var tidlig ute for å få ei vurdering av situasjonen, som er svært spesiell under en pandemi. Spesielt fordi jordmødre ikke kan erstattes av annet personell og jordmormangelen er stor, sier Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Hun mener at i den pressede situasjonen helsetjenestene er i, må vi unngå stenging av fødeavdelinger.

– Det er viktig å ha flest mulig sengeplasser tilgjengelig og beholde effektive nære helsetjenester til det beste for pasienten.

Frykter flere stengte avdelinger

Hun er spent på hvordan sommeren blir for gravide som ikke kan føde på nærmeste sykehus.

– Pandemien har nylig ført til stenging av små og store fødeavdelinger. Tilbudet er ekstra sårbart hvis det skulle bli utbrudd av smitte, og at det må stenges igjen av den grunn.

I Helse Nord stenges avdelingen i Narvik fra 20. juli til 17. august. I Harstad er det stengt fra 22. juni til 20. juli. I Brønnøysund stenges fødestuen fra 27. juli til 23. august.

I Helse Midt-Norge stenger Molde fra 20. juli til 17. august. Og iKristiansund er det stengt fra 22. juni til 20. juli.

I Helse Sør-Øst er fødeavdelingen på Gjøvik stengt fra 22. juni til 16. august.

Forbundet har allerede blitt kontaktet av gravide kvinner og jordmødre som er bekymra med tanke på den ekstraordinære situasjonen.

– Det er uheldig at flere kvinner må reise lengre for å føde. De som har forventa komplikasjoner under fødsel må reise til større fødeklinikker, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Gravide Siri Berg-Hansen undersøkes av jordmor Hanne Schjelderup

Hanne Charlotte Schjelderup sammen med Siri Berg-Hansen som ble rammet av stengt fødeavdeling i Sandnessjøen i fjor sommer.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hun viser til at ny forskning sier at reisevei over en time øker risiko for mor og barn når de føder.

– Vi har fått meldinger om store utfordringer i følgetjenesten av jordmor i enkelte regioner.

Helsedirektoratet svarer at de ber helseforetakene om å vurdere nøye hva som er hensiktsmessige løsninger for fødetilbudet i regionen, i tråd med smittevernrådene.

– Høysesong på sommeren

Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap) påpeker i et skriftlig spørsmål til Bent Høie at sommeren er høysesong for fødsler.

– Likevel holder en del av fødeavdelingene stengt, noe som medfører lengre reisevei for de fødende. Fødetilbudet må innrettes slik at det er like trygt å føde gjennom hele året, skriver hun.

I sitt svar viser Høie til at Helse Nord har trappet opp følgetjenesten og oppfølgingen av gravide. Mens Helse Midt-Norge har styrket jordmorbemanningen på avdelingen som holder åpent.

– Enkelte steder er det nødvendig å gjøre midlertidige endringer i tilbudet. Men dette er endringer som planlegges i god tid for å skape trygghet hos de gravide.