Hopp til innhold

Mental Helse Andøy, fikk 11 kroner i koronastøtte: – Jeg føler det er en vits

Frivilligheten i Norge har mottatt 3,7 milliarder kroner i koronastøtte. Men flere organisasjoner har kun mottatt noen få kroner.

Gunn Elin Alsos Kind, leder i Mental Helse Andøy.

HARDT RAMMET: Koronapandemien førte til at Mental Helse Andøy ligger brakk. De 11 kronene de fikk i koronatilskudd bidrar lite, mener Gunn Elin Alsos Kind.

Foto: Privat

Over 23.000 frivillige organisasjoner, lag og foreninger har mottatt koronastøtte.

Ordningen ble innført under Solberg-regjeringen. Tidlig i pandemien ble det satt av om lag 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten.

Bakgrunnen for ordningen var antallet arrangementer som måtte stenges og avlyses på grunn av smittetrykket.

Mens noen har mottatt flere millioner, har andre kun fått småpenger.

Se bare her:

  • Forsvarets Seniorforbund Avdeling Vesterålen: 5 kroner
  • Lødingen Jeger og Fiskerforening: 24 kroner
  • Sortland Unge Strykere: 38 kroner
  • Svolvær-ensemblet: 54 kr

Gunn Elin Alsos Kind er leder for Mental Helse Andøy. Lavterskeltilbudet for ungdom og eldre holder til på Andenes i Vesterålen, og ble etablert i 2019.

De fikk tildelt i alt 11 kroner i koronastøtte.

– Jeg føler at det er en vits. Da kunne de heller fordelt de 11 kronene på de andre som har fått penger, sier Kind til NRK.

– Ei halv pølse

Mental Helse Andøy tilbyr tjenester for alt fra ungdom på videregående til eldre.

– Før koronaen kom var vi 10-15 stykker, men etter korona har vi slitt med å få folk til å komme, sier Kind.

– Når vi har hatt grillturer har ofte voksne med barn kommet. Og så vil vi at det skal være gratis, slik at folk ikke avstår fra å komme fordi de må betale.

Kind forteller til Bladet Vesterålen at de ble hardt rammet av nedstengningen i samfunnet. Så hardt at Mental Helse Andøy fortatt er satt på pause ut året.

Mental Helse Norge hadde, som mange andre moderorganisasjoner, søkt om støtte på vegne av sine lokallag.

– Hva får man får 11 kroner?

– Det blir ei halv pølse det, sier lederen til NRK.

Arctic Eagles - Narvik Hockey er seriemestere

I februar i år ble Narvik Hockey seriemestere i førstedivisjon i ishockey. Uten koronastøtte hadde klubben gått en uviss fremtid i møte.

Foto: Mikael Karlholm

Noen fikk mer

Flere medier har de siste dagene omtalt koronastøtte til frivillige, lag og organisasjoner. I Ofoten fikk Narvik og omegn hagelag utdelt 58 kroner.

For Narvik Hockey var koronastøtten et være eller ikke være.

Ishockeylaget fikk 2,6 millioner kroner.

– Det er klart at det betyr mye. Vi har fått kompensert nesten fullt ut tapte inntekter og merutgifter. Det har vært et verdifullt bidrag, og vi hadde nok ikke overlevd uten det, sier Jon Harr, styreleder i klubben.

Narvik Hockey søkte med om støtte med bakgrunn i retningslinjene som har kommet fra Idrettsforbundet. Harr forteller at klubben har høy inntekt med mye publikum og stor omsetning.

– Så tapet når alt stenger ned er tilsvarende stort. Vi har 25 stykker på lønningslisten.

26.700 søknader

Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet har 80 prosent av mottakerne fått et beløp på 100.000 eller mindre. Tilsynet fikk inn i alt 26.700 søknader.

Flest mottakere av koronastøtte finner man i idretten og kunst og kultur.

– Dette er en av flere tillitsbaserte ordninger i staten. I krisepakkene har det vært en ekstra utfordring at utbetalingene skulle skje så raskt, og at kontrollen i utgangspunktet skulle skje i etterkant. Det sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsynet har kontrollert alle søknader om støtte maskinelt, og søknader som har blitt stoppet i kontrollen har blitt vurdert av saksbehandlere.

Enkelte av de 26.700 søknadene har blitt behandlet manuelt, ut fra en vurdering av risiko og vesentlighet.

Marianne Skjeldestad Hove i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Alle disse utbetalingene er knyttet til samme regelverk, sier Marianne Skjeldestad Hove i Lotteritilsynet.

Foto: Dagrun Reiakvam / Lotteri- og stiftelsestilsynet

Sender pengene videre til lokallag

NRK har vist tilsynet utbetalingene til blant annet Mental Helse Andøy.

En del organisasjoner har fått utbetalt relativt små summer. Vi har tatt stikkprøvekontroller og det viser seg at dette gjelder sentralledd som har søkt på vegne av mange underorganisasjoner. Det vil si at hovedorganisasjoner som har søkt på vegne av underorganisasjoner, vil få utbetalt midler for hele organisasjonen.

Ifølge tilsynet var det satt av en ramme på 255 millioner kroner til ordninga. Alle organisasjonene fikk tildelt 13.44 % av godkjent søknadsbeløp.

Det er søkerens jobb å sende pengene videre til lokallag innen tre uker.

– Dersom beløpet er under 300 kroner, kan sentralleddet velge å ikke videreformidle beløpet, sier Hove til NRK.

Ønsker grense på koronatilskudd

Koronastøtten er utdelt til frivilligheten fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

– Jeg syns det burde vært en grense på 1000 kroner. For med 1000 kroner får man gjort noe. Da får man en grilltur eller noe mer.

Mental Helse Andøy sliter ikke med økonomien, fordi de har vært flinke til å spare. Koronakronene sine har de enda ikke fått på konto.

– Jeg vil tro at regnskapet med å behandle søknaden for å betale ut 11 kroner går i minus, sier lederen.

Sigrid Øyen Mull, nestleder i Mental Helse Hjelpetelefonen og leder for Foreldresupport-telefonen.

Nestleder i Mental Helses svartjenester, Sigrid Øyen Mull, sier pengene er fordelt etter aktivitet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi tar med oss innspillet

Mental Helse sentralt har mottatt i alt 559.795 kroner, og fordelt pengene til lokallag ut fra aktivitet.

– Dette var fordelt etter aktiviteten basert på reglene knyttet til likepersonsarbeid, sier Sigrid Øyen Mull, nestleder ved Mental Helses Svartjenester.

– Ville det vært fornuftig å sette en nedre grense for hvor mye penger man kan få tildelt innad i Mental Helse, slik lederen i Mental Helse Andøy foreslår?

– Dette har vi internt i Mental Helse ikke hatt noen diskusjon rundt, men vi tar med oss innspillet videre, sier Mull.

Slik sikrer du økonomien etter rentehoppet