Hopp til innhold

Jerven tar mest sau


Tap av sau til rovvilt ligger fortsatt på rundt halvparten av nivåene for 10 år siden. Tap til jerv økte mest i 2021, mens tap til ulv er det laveste siden 2008. – Vi ser at tiltak som å skille rovdyr og beitedyr i tid og rom har bidratt til lavere tapstall over tid. , sier direktør Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet