Innstilt ferge ut dagen

B-ruten på beredskapsruten i fergesambandet Jektvik-Stokkvågen-Kilboghamn innstilles ut dagen på grunn av vanskelige værforhold, opplyser Torghatten Nord.