Hopp til innhold

Er Jesu oppstandelse er en myte?

Flere norske prester hevder at Jesu oppstandelse ikke har skjedd.

Den oppstandne Kristus

UENIGHET I KIRKEN: Det hersker tvil blant flere prester i Den norske kirke om oppstandelsen er en myte eller ikke.

Foto: Illustrasjon

Biskop i Sør Hålogaland, Tor B. Jørgensen, skal bruke påsken til å sette seg inn i denne nye og radikale teologiske tenkning, men biskopen er tydelig på at dette strider mot kirkens tro.

- For meg står og faller vår kristne tro og vår kristne kirke egentlig med at dette dreier seg om et historisk faktum. Noen kom til en tom grav og noen møtte den oppstandne Jesus etterpå. Detaljene rundt dette kan vi være usikre på, men det faktum at dette forandret historien og livet til de som møtte han, er kirkens grunnleggende tro, sier Jørgensen.

En myte eller ikke?

- Dette har vært teorier helt fra første stund. Det er jo reflektrert i Det Nye Testamentet at det har blitt satt ut rykter om at noen har tatt ham bort fra graven. Men det har jo ikke tatt vekk, som et gjennomgående grunnlag, uansett hvilket kirkesamfunn man henvender seg til, og hvilken retning kirkesamfunnene har tatt, så er forankringen nettopp dette store historiske underet som står i hovedfokus i påsken.

- For meg er det underlig at noen som ønsker å knytte seg til den kristne tradisjon ikke ser behovet for at kirken holder fast på dette trosgrunnlaget sitt, sier Jørgensen.

Tor B. Jørgensen

MÅ TÅLE UBEHAGET: Vi må tåle det ubehaget som denne debatten reiser, mener biskop Tor B. Jørgensen.

Foto: Einar Breivik / NRK

Det som nå kan utvikle seg til en ny kirkestrid i Norge begynte med at den radikale teologen Helge Hognestad gikk ut og sådde tvil om oppstandelsen. Hognestad som er prest i Hamar har fått prekeforbud av sin biskop. Men på tross av prekeforbudet har han fått med seg flere andre prester i sitt syn.

Og nå skal Tor B. Jørgensen bruke påsken på å sette seg inn i denne radikale teologiske tenkningen.

- Det er en utfordring for oss alle, tenker jeg. Å ta i mot impulser fra radikale og utfordrende teologiske røster, slik som vi kan høre i vår egen kirke. Jeg tror denne debatten er bredere enn bare han som enkeltperson og dreier seg om flere i kirken, og det dreier seg også om kommunikasjon med storsamfunnet rundt oss. Den kommunikasjonen blir viktig for oss å vurdere framover, sier Jørgensen.

- Vi må tåle ubehaget

Mange opplever dette som ubehagelig og stiller spørsmål om hvor skadelige disse nye tankene er for Den norske kirke.

- Det ubehaget må vi tåle, sier biskop Tor B. Jørgensen.

- Jeg tror i utgangspunktet ikke det er skadelig at nye tanker dukker opp og at de blir diskutert. Det som er vanskelig for oss som kirkelig myndighet vil jo til en hver tid være hvordan en skal forutsette lojalitet overfor noen av disse grunnleggende grunnprinsippene.

- Altså ikke en debatt eller en diskusjon, men hva er egetlig grunnlaget for kirkens eget liv og eksistens. Jeg ønsker ikke å foreskrive noe om hvordan vi skal løse det, men det ubehaget rundt denne uenigheten må vi tåle og kunne leve med og vi må kunne snakke tilhverandre i åpenhet om hvor vanskelig dette er, sier Tor B. Jørgensen.

Erfaringer

Gyrid Gunnes er prest og har vært kollega av Helge Hognestad i Hamar. Hun deler ikke Hognestads syn når det gjelder hva som skjedde med Jesus etter korsfestelsen.

- Nei jeg gjør ikke det. Jeg tenker at Jesus stod fysisk opp fra de døde. Men det jeg er enig med Hognestad i, er at han spør hva dette egentlig betyr. Jeg tror at kirken altfor ofte snakker om oppstandelsen på en lettvint måte, som om det er selvfølgelig at dette skal ha noen betydning for mennesker i dag, sier hun.

Gyrid Gunnes

ROM FOR TOLKNING: Prest Gyrid Gunnes tror at Jesus stod opp fra de døde, men sår tvil om kirkens tolkning i dette spørsmålet.

Foto: kirken.no

- Det at Hognestad også spør hvilke erfaringer som ligger bak og hvilke erfaringer det fører til er absolutt på sin plass. Det mener jeg er en del av det kirken skal holde på med, særlig i påsken, sier Gunnes. Hva betyr det for eksempel å snakke om Jesu oppstandelse, at Gud lever på Haiti i dag?

- Det er et stort spørsmål, og selv om man holder fast ved at Jesus stod opp, som en historisk sannhet, så betyr ikke det at kirken kan slå seg til ro med at vi har funnet ut hva det faktisk betyr, og å snakke eom det som meningsfylt i dag, sier Gunnes.

- Ny vinkling er viktig

- Opplever du at dette spørsmålet reiser en kamp mellom de liberale og de konservative kreftene i kirken?

- Nei, det tror jeg ikke, men det kan ligge noe sannhet i det. Men jeg håper at dette kan være en debatt som overskrider de skillene.

- Det Helge Hognestad gjør er at han har en ny vinkling til hvordan man tenker teologi. Han starter ikke i dogmene, men i hva som er menneskers erfaringer. Det er en måte å tenke teologi på som jeg kjenner igjen fra Sør-Afrika der jeg studerte frigjøringsteologi, sier Gunnes.

- Rokker man ikke litt ved hele grunnfjellet ved å sette spørsmålstegn ved disse tingene?

- Jeg er ikke enig med Hognestad i at oppstandelsen ikke har funnet sted, men dette er en diskusjon om hvordan man skal forstå det, hvordan man skal fortolke det, og hvilken betydning det har. Det må det absolutt være rom for i kirken, sier Gunnes.

- Hvor ødeleggende tror du denne striden kan bli for kirken?

- Jeg tror ikke den er ødeleggende. Jeg oppfatter at den norske kirke trenger å samtale om viktige spørsmål og hvilken mening de skal ha i dag. Det er veldig bra at den kommer. Den norske kirke trenger mer debatt og mer samtale, avslutter Gunnes.

Har du meninger om denne saken - delta i vår avstemning her:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.