Høyre fosser fram i ny måling

Stjeler velgere fra Fremskrittspartiet.

Meningsmåling Nordland, august 2011

HØYRE GÅR FRAM: De spurte i målingen fikk spørsmålet: Dersom det var fylkestingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på (sammenlignet mot valg 07)?

Foto: NRK

– Dette er veldig bra, skikkelig oppløftende, sier en fornøyd Margunn Ebbesen fra Høyre som får presentert tallene fra den første skikkelige fylkesmålingen for Nordland før høstens valg.

Og Ebbesen som stiller som andrekandidat for Høyre til fylkestingsvalget kan konstatere at hun ville fått fire nye representanter med seg inn i fylkestinget med om dette ble valgresultatet.

– Vi har jobbet målrettet i mange år for å vise Høyres politikk og våre saker, og til tross for tragedien som rammet Norge – virker det som vi holder stand blant folket.

I meningsmålingen der over 1000 personer i Nordland er intervjuet av InFact – går Høyre fram med over 6 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2007 til 17.8 prosent.

Frp taper

Margunn Ebbesen, Nordland Høyre

Margunn Ebbesen (H).

Foto: Adrian Dahl Johansen
Torbjørn Skjæran, leder Nordland Arbeiderparti

Torbjørn Skjæran (Ap).

Foto: NRK
Tom Cato Karlsen

Tom Cato Karlsen (FrP).

Foto: NRK

Taperne er Fremskrittspartiet og Senterpartiet som begge går tilbake med over 2 prosentpoeng. For Arbeiderpartiet ser det ut som sympatibølgen er på retur – partiet får ei oppslutning på 35 prosent, og opprettholder dermed resultatet fra forrige valg.

Dersom dette ble valgresultatet ville mandatfordelingen mellom fylkesposisjon og opposisjon i Nordland bli uforandret. For de fire ekstra mandatene som Høyre ligger an til å få – tar de fra sine egne samarbeidsparti FrP og Senterpartiet.

For mange er det kanskje overraskende at Arbeiderpartiet på langt nær i denne målingen ser ut til å nå historiske høyder i valget, som andre målinger har vist.
Men tallene overrasker ikke fylkesleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran

– Jeg har sagt at vi må være forberedt på at meningsmålingene vil svinge. Vi har ligget veldig lavt tidligere, men har steget jevnt og trutt siden sist høst. Jeg er sikkert på at vi vil gjøre et godt valg om vi klarer å mobilisere egne velgere.

Samme tendens i kommunene

NRK har også fått utført en egen kommunevalgmåling som viser samme tendens som får fylkesresultatene. I målingen er også Bodø skilt ut, og gir en pekepinn på at Fremskrittspartiets Tom Cato Karlsen kan ha lang vei fram til ordførerstolen. I Bodø-målingen, som er basert på intervjuer med ca. 250 respondenter, får FrP kun 14,5 prosent oppslutning.

Høyre er nest største parti med 21,5 prosent, mens Arbeiderpartiet opprettholder sine 15 mandater i bystyret med 38,5 prosent oppslutning. NRK presiserer at feilmarginen i målingen vil være mellom 4 og 5 prosentpoeng, men at tallene gir en indikasjon på maktforholdet i Bodø.

– Det er et utvalg om er relativt lite, så jeg legger ikke så veldig mye vekt på denne målingen. Vi satser på at valgresultatet vil bli noe helt annet enn det vi ser her, sier Tom Cato Karlsen (Frp).