Her bør du ikke kjøre i dag

Oppdatert 19:20. Se hvilke veier du bør styre unna i Nordland i dag. Uværet «Mons» herjer med bilistene i fylket.

Vogntog utfor E6

Dette vogntoget gikk utenfor E6 tidligere i dag.

Foto: Kitty Vassdal

Ekstremværet «Mons» gjør livet vanskelig for trafikantene i Nordland i dag. Flere veier er stengte, mens andre steder kan man bli utsatt for svært vanskelige kjøreforhold. Vegvesenet advarer mot vannplaning på grunn av det kraftige regnværet flere steder. I tillegg er det snø - og isdekke flere steder langs veiene.

Flere steder i fylket har det gått ras, men disse vegene er nå stengte.

Fylkesvei 576

Veien er stengt ved Kongsvik nedre, på strekningen Eidhagen - Tonnes. Stengt på grunn av oversvømmelse.

Fylkesvei 576

Soløyvannveien i Bodø. Redusert fremkommelighet på grunn av flom. Veien kan bli stengt på kort varsel..

Fylkesvei 17

Snøras har ført til at fylkesveg 17 er stengt på fire steder mellom Nesna og Gildeskål, og vegen vil tidligst kunne åpne onsdag formiddag, melder Statens Vegvesen.

Fylkesveien er også stengt på grunn av et snøras mellom Jektvik og Ågskardet. Ingen personer er skadet i raset, men veien vil ikke åpnes før tidligst i morgen.

E6

E6 var tidligere stengt flere steder i dag. Vegvesenet melder om snø- og isdekke, stedvis snøslaps flere steder. Det skal også være svært glatt, spesielt mellom Skarberget og Bjerkvik.

E10

Europavei 10 åpnet 18:15 etter å ha vært stengt ved Bjørnfjell. Statens Vegvesen opplyser at det er svært vanskelige kjøreforhold i området. Trafikantene oppfordres til å kjøre forsiktig. Det finnes ennå svært glatte partier på strekningen, så man må anpasse farten etter forholdene. Det sandstrøs nå.

Fylkesvei 34

Veien mellom Sømnhovd og Vik på Sømna er stengt på grunn av flom. Det melder Statens Vegvesen kl. 18:05

Fylkesvei 834

Fergesambandet er innstilt mellom Festvåg og Misten.

Fylkesvei 836, Ferjestrekningen Onøya - Stokkvågen

Redusert framkommelighet på grunn av at RV17 er stengt ved Flostrand. Ferga omdisponeres til å anløpe Nesna fergekai. Statens vegvesen opplyser om følgende avganger fra Stokkvågen:

kl. 17:45, 20:00 og 22:00.

Fra Nesna:

kl. 19:00, 21:00 og 23:00.

Både SAS og Widerøe melder om små forsinkelser i løpet av kvelden. Foreløpig er ingen fly kansellerte. Heller ikke togtrafikken har noen problemer i fylket i kveld.