Henlegger sak mot Forsvaret etter Kebnekaise-ulykken

Politiet har påpekt mangler, men Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken mot Forsvaret etter flyulykken i Kebnekaise i mars 2012.

Minnemarkering på Kebnekaise

Hele besetningen på fem omkom da et norsk militærfly av typen Hercules styrtet i fjellet Kebnekaise i Sverige 15. mars 2012. Her fra minnesmarkeringen senere samme år.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Sommeren 2014 besluttet politiet å iverksette etterforskning for å undersøke om Forsvaret kunne ha forebygget ulykken hvor fem norske offiserer mistet livet.

Bakgrunnen for at etterforskning ble satt i verk var at Svensk Havarikommisjon i sin rapport om årsaken til ulykken, konkluderte med at det var flere sammenfallende hendelser som ledet til at ulykken kunne skje – og at noen av disse hendelsene var knyttet til Forsvaret.

– Det har for det første særlig vært et spørsmål om Forsvaret har hatt tilstrekkelig gode regler og rutiner knyttet til planlegging av flygninger. For det annet har det vært reist spørsmål om Forsvaret har hatt god nok opplæring i og rutiner for bruk av terrengvarslingssystemet som flyet var utstyrt med, skriver Salten politidistrikt i en pressemelding.

Fem offiserer omkom

Hele besetningen på fem omkom da et norsk militærfly av typen Hercules styrtet i fjellet Kebnekaise i Sverige 15. mars 2012.

Flyet, med døpenavnet «Siv», av typen C-130J Hercules, deltok i deltok i øvelsen «Cold Response», og var på vei fra Harstad/Narvik Lufthavn på Evenes i Nordland - til Kiruna i Nord-Sverige, da det styrtet i Kebnekaise, Sveriges høyeste fjell.

Den svenske havarikommisjonen, som den 22. oktober 2013 la frem sin omfattende rapport etter ulykken, konkluderte med at det ikke var noen tekniske feil med flyet.

Ulykken avdekket derimot, ifølge kommisjonen, mangler både i det norske luftforsvaret og i den svenske flygeledelsen.

– Det er disse manglene, og ikke individuelle feil, som forklarer ulykken, sa generaldirektør Hans Ytterberg, sjef for havarikommisjonen, da rapporten ble lagt frem for offentligheten.

(artikkelen fortsetter under)

– Det er selvsagt svært alvorlig når det norske Luftforsvaret og Luftfarsverket i Sverige har såpass graverende svakheter at vi får slike ulykker, sier leder av den norske havarikommisjonen brigader Per Egil Rygg til NRK.no

Slik konkluderer politiet:

Etterforskingen har vist at Forsvaret både i sitt formelle regelverk og i rutiner utviklet i tråd med regelverket, har tydelige krav til hvordan en flygning skal planlegges og gjennomføres. Det er en svakhet at det for den aktuelle flygningen mangler dokumentasjon av hvordan flygningen ble planlagt.

Imidlertid har vitneavhør klarlagt hvordan flygningen ble planlagt, herunder at det skal ha skjedd slik regelverket gir føringer på.

Med hensyn til terrengvarslingssystemet i flyet, synes kravene til bruk av systemet å være tilstrekkelig behandlet i regelverket og rutiner.

Selv om det er påvist mangler og forbedringspunkter knyttet til flysikkerheten i Forsvaret, er det usikkert hvilken rolle disse omstendighetene har hatt i årsakskjeden som ledet frem til ulykken. Verken den Svenske havarikommisjonens utredning eller politietterforskningen som er gjennomført, har avdekket forsømmelser eller system/rutinemangler hos Forsvaret som taler for bruk av foretaksstraff.

Saken oppdateres

Pressekonferanse på Arlanda om Hercules-ulykken
Det norske forsvaret friggjorde lørdag formiddag bilder av det man mener er vrakrester, tatt av det norske Orion-flyet.
– Bildene viser området der man mener å ha identifisert vrakrester. De mørke områdene er klare kontraster til den hvite snøen, og kan tyde på at det er rester etter sot eller aske , sier pressevakt Marianne Øyahals til NRK.no.