NRK Meny
Normal

Mistet ferga, krever nye vei

I dag reiser Hemnes-ordfører Kjell Idar Juvik (Ap) hvor han skal møte transportkomiteen på Stortinget.

Kjell Idar Juvik mister ferga

MISTET FERGA: Hemnes-ordfører Kjell Idar Juvik er lite fornøyd med at fergestrekningen Leirvika-Hemnmesberget legges ned.

Foto: NRK

Juvik føler seg overkjørt av vegmyndighetene, og vil kreve en alternativ vegløsning når dagens ferge til Leirvika forsvinner som følge av Vegpakke Helgeland.

Et alternativ er bru mellom Hemnes og Leirvika.

Juvik er ikke fornøyd med kommunen ikke ble tatt med på råd.

- For det første ble vi ikke tatt med som part i starten, og i ettertid føler vi at vi er overkjørt som part i i forholt til finansieringen, i og med at de tar og legger ned fergeforbindelsen, sier Juvik.

Vegppakke Helgeland

I 2008 gikk flertallet av samferdselskomiteen i Nordland fylkesting inn for å bygge Toventunnelen. Går for Toven-tunnel

I juni i år ble fase 1 av Vegpakke Helgeland godkjent i Statsråd. Prosjektet gjelder utbygging av riksvei 78 mellom indre og ytre Helgeland, inkludert Toventunnelen.

Kart Toven-tunnell

Her skal Toven-tunnelen gå.

Foto: Grafikk: NRK

Prisen er beregnet til rundt halvannen milliard kroner, og arbeidet er ment å være ferdig i 2014. Men som følge av dette prosjektet vil Hemnesberget miste dagens fergeforbindelse til Leirvika. Konsekvensen blir omlag 10 mils omveg i forhold til dagens fergetur på 25 minutter. Dette er vi misfornøyd med, sier Juvik.

Bru over Skarpsundet

- Primært er vi ikke i mot at det blir nye veiløsninger, men vi er i mot at det forringer eller forverrer veiløsningen for deler av regionen som vi mener det blir med å ta bort denne fergen. Det betyr at vi avgir en stor verdi i struktur her til fordel for en annen og det er vi misfornøyde med, sier Juvik.

Hemnes ordfører vil på møtet i dag kreve alternativ vegløsning, som for eksempel bru over Skarpsundet, der ferga går i dag.

- Detr har man ikke en gang ønsket å utrede. Så vi synes vi er behandlet på en stemoderlig måte, og når ikke nådde fram på fylket så ønsker vi å orientere og komme i kontakt med Stortinget før de gjør sitt vedtak, sier Juvik.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.