Hopp til innhold

Helse Nord innrømmer feil i innkjøp verdt 300 mill.

Nå skal hele anbudskonkurransen lyses ut på nytt.

Det opplyser Helse Nord i en pressemelding mandag.

Anskaffelsen gjelder rehabiliteringstjenester til en verdi på rundt 300 millioner og strekker seg over seks år.

Årsaken til at konkurransen nå lyses ut på nytt var at den første runden inneholdt feil som ikke lot seg rette opp uten å endre betingelsene for anskaffelsen.

– Vi gjorde feil under første tildeling. Det er mulig å rette faktiske feil, men anskaffelsesregelverket tillater ikke å endre det innkjøpsfaglige skjønnet. I praksis viste det seg ikke mulig å rette feilene, uten å endre noe skjønn. Dette er hovedårsaken til avlysningen, forklarer eierdirektør Hilde Rolandsen.

I den første anbudsrunden ble to av tilbudene avslått av Helse Nord. Det ene va fra Helgeland Rehabilitering på Sømna.

Årsaken var at Helse Nord mente at prisene som Helgeland Rehabilitering hadde oppgitt kun var gyldige ved et gitt minstevolum.

Frisk Uvikling Tromsø fikk også avslag, også det på grunn av krav om en minimumstildeling som Helse Nord ikke kunne innfri.

Helse Nord vil nå utlyse konkurransen på nytt og tar sikte på å få på plass de nye avtalene innen 1. juli i år.

Hilde Rolandsen
Foto: Kai Erik Bull