Hopp til innhold

Helse Nord har brukt 245 millioner på vikarer i 2019: – Helt ubegripelig

Helse Nord sliter med å rekruttere spesialister til sykehusene i Nord-Norge. Før året er omme har de sannsynligvis brukt over 250 millioner på vikarer.

Sykepleier

Vikarbruken går utover både pasienter og ansatte, mener fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Colourbox

I løpet av november i år har Helse Nord brukt 16 millioner kroner mer på vikarer enn det som lå inne i budsjettet.

Nær slutten av året er kostnadene langt over det som var forventet, og sannsynligvis bikker summen 250 millioner kroner før årsskiftet.

Det er 160 millioner kroner over det som opprinnelig var satt av i dette budsjettet.

– Vi er ikke helt ferdig med rapportene fra fjerde kvartal, men at det er en økning i utgiftene på innleie av helsepersonell, er det ingen tvil om.

Det skriver HR-sjef Anita Mentzoni-Einarsen i en e-post til NRK.

Ifølge HR-sjefen skiller Helse Nord seg ut sammenlignet med andre helseforetak i landet.

Blant annet fordi det er relativt dyrt å leie inn vikarer sammenlignet med størrelsen på foretaket. Men rekrutteringsutfordringene i landsdelen har og hatt mye å si.

Norsk Sykepleierforbund: – Helt ubegripelig

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertud Krokaa, har tidligere slått alarm om bruken av vikarer i landsdelen.

Gjertrud Krokaa

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa, mener det ikke henger på greip at Helse Nord ikke tar tak i de høye vikarutgiftene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Det er med fortvilelse hun ser på den fortsatt økende bruken.

– År etter år øses det ut penger til vikarbruk i Nordland. Dette henger ikke på greip på noe som helst vis. Helse Nord sliter økonomisk, også brukes det vanvittige summer på innleie, sier Krokaa til NRK.

Hun etterlyser mer permanente løsninger som varig, fast personell og en god grunnbemanning. Dette mener hun vil føre til et bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær hos ansatte, og mer stabilitet hos pasienter.

– Man får ikke samme kvaliteten når man ikke har fast personell. Det er helt utrolig at man gjør det samme år etter år uten at det er tatt tak i.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge er blant foretakene som har størst utfordringer når det gjelder vikarbruk.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Har eksplodert de siste tre årene

I fjor brukte Helse Nord 233 millioner i året på vikarer.

Det var 100 millioner kroner mer enn to år før der igjen. Eierdirektør Hilde Rolandsen beskrev summen som en betydelig overskridelse allerede da.

Siden den gang har de jobbet systematisk med å rekruttere fremfor å leie inn, ifølge Mentzoni-Einarsen.

– Dette er et langsiktig arbeid som vi ennå ikke har sett effekter av, sier hun.

Mangel på spesialister

Det er Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge som har størst utfordringer knyttet til vikarbruk, ifølge HR-sjefen.

Spesialistene er vanskeligst.

– Legespesialister er desidert vanskeligst å rekruttere. Men også psykologspesialister og operasjonssykepleiere er vanskelig å få tak i.

For å få ned vikarbruken trengs det flere av disse spesialistene, og da mener Mentzoni-Einarsen at universitetene i regionen kan være en nøkkel.

– Erfaring viser at spesialister som er utdannet i regionen har en større tilbøyelighet til å bli værende i regionen.

NRK har forsøkt å få tak i tall fra andre regionsforetak, men det har ikke latt seg løse grunnet julebemanning.