Hopp til innhold

Bruker opptil 70 000 kroner i uka på innleid lege

Vikarutgiftene ved sykehusene i Nord-Norge har eksplodert. Bruker 100 millioner kroner mer enn for to år siden.

Helsepersonell med båre

Vikarutgiftene ved sykehusene i Nord-Norge sprakk med over 130 millioner kroner i 2018.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Vi har hatt en jevn økning i innleie de siste tre-fire årene. I år har vi fått en betydelig overskridelse på denne posten, sier eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen.

Sykehusene i Nord-Norge hadde budsjettert med å leie inn vikarer for 101 millioner kroner, men ved utgangen av året er regninga kommet opp i svimlende 233 millioner kroner.

Årsaken er høyt sykefravær blant de fast ansatte og problemer med å få tak i fagfolk når stillingene lyses ut.

– På den ene siden er det kostbart. På den andre siden er det sånn at det som er viktig for kvalitet i pasientbehandlinga er at vi har trente og vante folk.

Høyest i landet

Ifølge Rolandsen er det også urovekkende at sykehusene i nord bruker innleid personell i mye større grad enn i resten av landet. En lege kan lett koste sykehuset 70 000 kroner på ei lita uka.

– Vi ser at rekrutteringa av personell blir mer og mer vanskelig. Det er særlig Universitetssykehuset Nord-Norge som utpeker seg med vekst i innleie av sykepleiere, sier Rolandsen.

UNN brukte i år nesten tre ganger så mye penger på vikarer enn de hadde budsjettert med til lønninger. Det er én av årsakene til at helseforetaket i år går mot et underskudd på 50 millioner kroner. Direktør Marit Lind sier de mangler legespesialister, spesialsykepleiere og sykepleiere.

Helse Nord skal nå forsøke å redusere utgiftene til vikarbyråer til 2016-nivået. Det vil si at det skal brukes 100 millioner mindre enn i år. Rett over nyttår starter arbeidet med en handlingsplan.

– Summer som ikke er til å fatte

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa, har tidligere slått alarm om bruken av vikarbyråer ved sykehusene i landsdelen.

– Dette er summer som nesten ikke er til å fatte. Når man tenker på underskuddet som Helse Nord går med, utgjør bruken av vikarbyrå en betydelig del. Det betyr at hvis man hadde fått styr på dette, hadde man vært mye bedre stilt. Dette er en kjempealvorlig situasjon for Helse Nord.

Krokaa mener det må gjøres mer for å få ned sykefraværet. Samtidig må rekrutteringa av sykepleiere og andre fagfolk trappes opp.

– Man er nødt til å sette seg ned å ta dette virkelig alvorlig. Det er en kjempeutfordring.