Hopp til innhold

Redaktøren i Aldrimer: – Derfor er det vanskelig å sikkerhetsklarere Alex

Du trenger ikke ha prikker på rullebladet eller være superspion for å bli nektet adgang til Forsvaret. Noen ganger holder det at du bare har bodd i et land litt for lenge.

Utenfor Bodin Leir i Bodø

Alex Wai Solhaug utenfor Bodin Leir etter at han ble dimittert fordi han ikke fikk sikkerhetsklarering.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

20 år gamle Alex Wai Solhaug ble etter flere måneder inne i førstegangstjenesten, nektet sikkerhetsklarering av Forsvaret.

Grunnen til dette er at faren kommer fra Hongkong. Til tross for at Alex er født i Norge og faren har bodd i Svolvær i 39 år, blir nordlendingen regnet som en sikkerhetsrisiko.

Det har ikke noe med at han selv er mistenkeliggjort, ifølge redaktør for aldrimer.no, Kjetil Stormark.

– Kina og Russland er de to landene som de siste årene blir pekt på å være de mest aggressive på å drive fremmed etterretningsvirksomhet mot norske mål. Det gjør denne situasjonen problematisk, uten at man sier at denne personen er uskikket selv.

Kjetil Stormark

Redaktør for Aldrimer.no, Kjetil Stormark.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Får ikke hentet informasjon

Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) har de siste tre årene behandlet ca. 3400 saker hvor hovedpersonen har tilknytning til en annen stat. 400 av disse ble ikke klarert.

Det som kan skje hvis Alex hadde fått sikkerhetsklarering, er at kinesiske myndigheter kunne lagt press på slektninger av faren som ikke bor i Norge.

På denne måten ville etterretningstjenestene potensielt fått tak i hemmelighetsstemplet informasjon uten å gå via Alex selv.

I tillegg til en slik trussel, vil det å hente informasjon fra Kina også være vanskelig, siden Norge og Kina ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid.

– Men det er ikke bare familierelasjoner som gjelder. Det gjelder også om en person har oppholdt seg lenge i slike land, eller at du har en ektefelle eller kjæreste fra eksempelvis Kina.

Alex Wai Solhaug sa til NRK at han følte seg dypt urettferdig behandlet etter at han fikk avslag på søknaden om sikkerhetsklarering.

– Ja, jeg syns det er urettferdig. Jeg har bare vært i Hongkong fire ganger på ferie, og har vært flere ganger på Gran Canaria, sa Solhaug etter han dro fra Bodin Leir.

Det forstår Stormark godt.

– Det oppleves sikkert dypt urettferdig for vedkommende, men i 2019 er den sikkerhetspolitiske situasjonen mye farligere og krevende. Konsekvensen er at man i større grad må beskytte seg mot potensielle sikkerhetsbrudd.

Setter livet på vent

Det som kanskje er verst for den 20 år gamle lofotingen Alex, er at avslaget på søknaden kom så sent at han ikke har tid til å søke seg inn på andre studier.

Stormark sier at det sannsynligvis er fordi han er en såpass god kandidat.

– Grunnen til det er sannsynligvis at han er særs tillitvekkende, troverdig og til å stole på. Men at man til slutt likevel ikke får klareringen går nok på mangel på informasjon.

Alex Wai Solhaug

Alex Wai Solhaug kommer nå til å jobbe fram til han vet hva han vil drive med fremover.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Etter en helhetsvurdering har FSA kommet fram til at det for din del samlet sett foreligger en tilknytning til Kina- herunder Hong Kong- som tilsier at du ikke er sikkerhetsmessig skikket med tanke på å innha en sikkerhetsklarering, jf. sikkerhetslovens §8-4, fjerde ledd n jf. c.