Hopp til innhold

Kan måtte stenge restauranten fordi taket er 20 centimeter for lavt: – Helt uaktuelt

På gården tipp-tipp-oldefaren en gang eide har kokken Halvar Ellingsen (34) bygd opp en restaurant for kresne ganer. Nå risikerer den tidligere norgesmesteren å måtte stenge – fordi taket er for lavt.

Halvar Ellingsen, Kvitnes gård

FOR LAVT: – Verken vi som jobber her eller gjestene har noen gang gitt uttrykk for at det er for lavt under taket her, sier daglig leder Halvar Ellingsen.

Foto: Jens Andre M. Birkeland / Bladet Vesterålen

På Kvitnes Gård i Hadsel i Vesterålen serverer den tidligere norgesmesteren i kokkekunst mat i et 200 år gammelt hus.

– Det er et historisk bygg fra 1850. Vi har jobbet hardt for å tilbakeføre gården til fordums stolthet. Det har blitt akkurat slik både vi, bygda og Statsforvalteren har ønsket det, sier Halvar Ellingsen.

Det har tatt fire år å renovere Kvitnes gård, og for ett år siden kunne mesterkokken åpne dørene.

– Det har gått over all forventning. Vi har fått masse nasjonal medieomtale og godt med bookinger. Gården har blitt en stolthet for hele Vesterålen, sier Ellingsen.

Antikvarisk smykke

Restauranten har det siste året vært drevet på nåde. Arbeidstilsynet ber nemlig om at det rettes opp i tre ting før de gir en endelig driftstillatelse, skriver Bladet Vesterålen.

  • Inneklima og ventilasjon på arbeidsplassen
  • Avstand til toalett for de ansatte
  • Takhøyde

De to første punktene er Kvitnes Gård i gang med å utbedre. Det tredje punktet er det verre med.

Hallvar Ellingsen, Kvitnes gård

FLYTTET HJEM: Kjøkkensjef og daglig leder Hallvar Ellingsen har jobbet både på Bagatelle og Kulinarisk Akademi. Nå har han reist hjem for å drive Kvitnes gård i Vesterålen.

Foto: Dina Storvik / NRK

Takhøyden i restauranten er 220 centimeter, mens Arbeidstilsynet krever at den gjennomsnittlige romhøyden er minst 240 centimeter.

Ellingsen og kollegene synes kravet er urimelig.

– Det er veldig bra at vi har et Arbeidstilsyn som følger med og gjør jobben sin. Men dette er en historisk bygning, et antikvarisk smykke. Takhøyden er slik den er. Verken gjester eller vi som jobber her opplever takhøyden som et problem. Og vi er svært opptatt av at gjestene våre skal ha det fint.

Risikerer å måtte stenge

Selve huset er 200 år gammelt. Derfor er byggeleder Asbjørn Haugdal fortvilet over å skulle måtte justere på takhøyden.

Han synes det er frustrerende at gården, som har fått stor anerkjennelse både lokalt og nasjonalt, risikerer å måtte stenge.

Kvitnes gård

INTERNASJONALT MILJØ: Kvitnes gård tiltrekker seg dyktige fagfolk fra Norge, Sverige og Italia, ifølge kjøkkensjef Hallvar Ellingsen.

Foto: Dina Storvik / NRK

– De ansatte har fullt ut akseptert de forholdene som finnes på Kvitnes i dag. Dersom vi får endelig avslag blir resultatet at ti personer mister jobben sin. Det kan jo umulig være målsettingen til Arbeidstilsynet.

Historisk sett ble den første bevillingen gitt til Kvitnes gård i 1830.

Haugdal forteller at den ærverdige gården har gårdsnummer og bruksnummer 1, og var hovedsete i Hadsel sogn.

– Det første formannskapet som ble holdt i kommunen ble avholdt på Kvitnes gård. Det å ta vare på denne kulturperlen, har vært hovedpoenget for oss.

Haugdal forteller at det har vært et møysommelig arbeid å tilbakeføre gården til slik den så ut i 1850.

Arbeidet har også vært gjennomført i nært samarbeid med kultur- og bevaringsmyndighetene.

– Dersom vi blir nødt til å jekke opp taket for å passe til regelverket, vil det være brudd på de retningslinjene vi har fått hos Statsforvalteren. For det andre vil det ødelegge bygget. Det vil ikke lenger være en gammel nordlandsgård, sier Haugdal.

Det andre er de økonomiske konsekvensene.

Kvitnes gård

FOR LAVT UNDER TAKET: Arbeidstilsynet har avslått å godkjenne Kvitnes gård som serveringssted og overnatting.

Foto: Jens Andre M. Birkeland / Bladet Vesterålen

– Kostnadene vil bli så store at eierne aldri vil gå med på det. Det er helt uaktuelt å stenge dørene. Da har Arbeidstilsynet greid å sparke beina under det største kulturtiltaket som er gjort i Hadsel kommune de siste 20 årene.

Haugdal jobber med å samle dokumentasjon for å imøtegå kravene fra Arbeidstilsynet i Nordland, og har sendt inn en klage på vedtaket.

Her skriver han at han håper at fornuften vinner fram.

– At Arbeidstilsynet skal være den som sparker beina unna en slik unik mulighet til å gjenreise denne kulturperlen, virker uforståelig. Det er ikke umulig å tilpasse et så gammelt hus ut ifra forskriftene. Det er også utenkelig å jekke opp huset. Her er vi helt avhengig av en dispensasjon, sier Haugdal til NRK.

Halvar Ellingsen, Kvitnes gård

KULTURPERLE: den ærverdige gården har gårdsnummer og bruksnummer 1, og var hovedsete i Hadsel sogn. Huset var eid av tipp-tipp-oldefaren til Halvar Ellingsen.

Foto: Jens Andre M. Birkeland / Bladet Vesterålen

Han viser til historiske bygninger andre steder i lander, som Maihaugen, med samme takhøyde, og som er i full drift.

– Vi håper at Arbeidstilsynet vil ha forståelse for byggets særegne historie og utforming. Og at vi får mulighet til å drive restaurant og hotell her, sier Haugdal.

– Totalt meningsløst

Han får støtte fra stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Kjell-Børge Freiberg, som selv er fra Hadsel.

– Vi behandler krisepakker på løpende band med milliarder av kroner for å klare å holde folk i arbeid og bedrifter i gang. Da blir dette rett og slett totalt meningsløst.

Freiberg sier han har har respekt for Arbeidstilsynet, men at han er uenig i konklusjonen. Han mener at å tilpasse seg dagens regelverk, ville ødelagt attraksjonen fra 1800-tallet.

– Jeg nekter rett og slett for at 20 cm skal ta livet av hjemplassen min, og sende 10 personer på NAV.

Vil se på saken på nytt

I det opprinnelige avslaget fra Arbeidstilsynet skriver de at romhøyde i bygg som skal brukes til arbeidsplasser, minst bør være 2,7 meter.

Mindre arealer under 40 kvadrat kan ha romhøyde ned til 2,4 meter. Romhøyden skal ikke skal være under 2,2 meter hvor mennesker skal stå oppreist.

Men ifølge seksjonsleder Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet er det åpning for å akseptere enkelte avvik fra kravene.

– Søker har nå påklaget søknaden og gitt flere opplysninger. Vi vil vurdere de nye opplysningene og ta stilling til om det endrer noe, eller om saken skal sendes Direktoratet for arbeidstilsynet for klagebehandling.

Pedersen gjør samtidig oppmerksom på at det opprinnelige avslaget var begrunnet i flere forhold enn takhøyde.

– Avslaget er også begrunnet i mangler knyttet til inneklima og ventilasjon, samt tilgang til toaletter.

Kvitnes gård

GASTRONOMI: Kvitnes gård drives av en norgesmester i kokkekunst, og har tiltrukket seg matinteresserte fra hele landet.

Foto: DINA STORVIK / NRK