Hopp til innhold

Grove overgrep for retten

Denne uken skal Lofoten tingrett ta stilling til om Vågan kommune opptrådte grovt uaktsomt overfor fire søsken som ble seksuelt misbrukt.

Overgrep
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Kommunen unnlot å gripe inn, men mener det ikke er grunnlag for en rettssak så mange år etterpå.

Ny rettspraksis

Saken er prinsipiell, og kan få stor betydning for andre barn som opplever omsorgssvikt, mener sakkyndig Trygve Hildebrand:

- Det må være viktig å få kjørt en slik sak igjennom, slik at offentlige myndigheter blir klar over hvilket enormt ansvar de har for barn og unges oppvekst, og at de kan bli stilt ansvarlige ved forsømmelse i ettertid, sier Hildebrand.

- Mangler sidestykke

Og heller ikke Vågan kommune betviler det svært alvorlige i saken som det er satt av fire dager til i Lofoten tingrett.

I 1992 ble faren dømt til fem års fengsel for omfattende seksuelt og psykisk misbruk av sine fire mindreårige barn.

Hildebrand sier saken mangler sidestykke.

- Det er den groveste mishandling jeg i mine 45 år inne psykisk helsevern har vært borti.

- Visste ikke

Og først nå, når søskenflokken er i 30-årene, må altså Vågan kommune møte i retten tiltalt for grov uaktsomhet ved at de unnlot å gripe inn. Advokat Stig Mortensen for Vågan kommune sier kommunen ikke visste.

- De saksbehandlerne som har hatt denne saken, sier at de ikke visste. De hadde ikke kjennskap til hva disse barna ble utsatt for.

Kommunen mener også at de har gjort opp med søskenflokken. De to guttenne fikk erstatning på vel 100.000 kroner i 1995 og kommunen mener saken til de to jentene er foreldet.

- Ikke foreldet sak

Men daværende leder ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Lofoten, Trygve Hildebrand, sier at han allerede i 1990 skrev en rapport til kommunen om svikten fra barnevernet i denne saken.
Han avviser at kravet fra søskenflokken er foreldet.

- Spør de fire om de føler at saken er foreldet. De lever med den hver eneste dag, med minner og traumer, sier han.