Hopp til innhold

Forhandlingene avsluttet

Klokka 15 ble retten hevet og siste ord sagt i saken der fire søsken saksøker kommunen.

Nå er prosedyrene ferdige. 

Vanskelig

Rent juridisk er dette en vanskelig sak. Den innebærer vurderinger av hvorvidt kommunen burdte visst, eller kunne gjort noe annerledes i behandlingen av familien. I forklaringene på torsdag fikk barnevernet spørsmål om de kunne gjort noe annet enn det de gjorde den gang da.

-Nei, det tror jeg ikke, sa Elin Pedersen som den gang var barnevernskurator i Vågan.

I dag fikk hun motbør fra den rettslig sakkyndige som mente at de burde i det minste snakket med barna.

- Greit hjemme

Rektor Ole H. Bremnes mente at det så greit ut på hjemmebesøket og at skolen ikke hadde mistanke om hva som foregikk. Politiet gjorde ingenting i forbindelse med at 11-åringen i familien begynte å begå tyverier.

Dokumenter er borte

På helsestasjonen finnes ingen papirer, elevmappene er sporløst borte og det er ingen skriftelige dokumenter av betydning å finne på noen av de fire i perioden 1970-1982.

Skyggegate

På mange måter har denne familien levd i en skyggegate i Svolvær, ute av øye og ute av sinn. Naboene har heller ikke reagert og det offentlige, som her står for retten, har heller ikke reagert.

-Vi finner ingenting som er gjort av Vågan kommune, sa advokaten til saksøkerne.

- Alle visste

Flere av vitnene mener at det var åpenbart for mange at de fire barna ikke hadde det bra. Tidligere leder i BUP Lofoten, Trygve Hildebrand, mente at skolen hadde sviktet totalt.

En klassekamerat av den eldste gutten sa i sin vitneforklaring at ”alle visste om at de hadde det ille hjemme, og at foreldrene hadde seksuell omgang med hverandre foran øyene på barna.”

Vanskelig med egne barn

De fire søsknene har i dag fått til sammen seks barn på ulike kanter av landet. Men omsorgsevnen for egne barn er sterkt redusert på bakgrunn av det de har opplevd. Ingen av disse barna bor sammen med saksøkerne i dag.

Sykdomsbildet som de til sammen lider av i dag, har sterk og nær sammenheng med omsorgssvikten de opplevde i hjemmet, sa rettens sakkyndige.

Ingen følelser

Alle opplever det i dag som vanskelig å ha forhold. I retten ble det sagt at de har ingen følelser, opplever ingen kjærlighet eller glede i forhold til egne barn. De oppfører seg fraværende og distansert i forhold til egne barn.

Erstatning og heving

Dette er blant skadene som de fire søsknene ønsker at Vågan kommune må ta ansvar for at de er påført. Dersom de vinner fram i denne saken, vil det senere bli fremmet krav om erstatning. I tillegg må de vinne fram med å få hevet et tidligere inngått forlik mellom de to brødrene og kommunen. Et av kriteriene de legger til grunn er at avtalen framstår som urimelig.

Inngått forlik

Den eldste saksøkeren fikk i dette forliket utbetalt 100.000 kroner som kommunen mener er kompensasjon for manglende skolegang, omfattende psykiske problemer, manglende evne til å ta seg av sine egne barn, manglende arbeidsevne, lese- og skrivevansker og et forstyrret spisemønster. Retten må ta stilling til om dette er en rimelig kompensasjon.

Står fast

Kommunen  fastholder forliket, og dersom retten finner det urimelig å ha betalt 100.000 kroner for det som er nevnt over, påstår kommunen at i så fall er hele kravet foreldet.

For de to søstrene som nå krever at kommunen blir idømt ansvar, påstår kommunen at også denne saken er foreldet.

Sorenskriver Rolf Eidissen regner med å ha dommen klar i løpet av tre uker.