Hopp til innhold

- Husker lite fra den tida

Tidligere rektor Ole H. Bremnes ved Svolvær skole husker lite konkret som angår familien som nå saksøker Vågan kommune.

ARKIV: Tidligere rektor Ole H. Bremnes ved Svolvær skole
Foto: NRK Nordland / NRK

Han aviser kritikken fra tidligere leder for barne- og ungdomspykiatrisk tjeneste i Lofoten, Trygve Hildebrand. 

Bremnes sier skolen måtte samarbeide med PP-tjenesten for å få tildelt ekstra ressurser til spesialundervisning.

Overlykkelig

- Det var jo de som gjorde utredninger og tilrådninger for såkalte b-timer, eller ekstratimer, som skolen fikk ressurser til, sa Bremnes.

Han sier at situasjonen var slik at dersom skolen fikk halvparten av det de ba om var de overlykkelige. Skoledirektøren tildelte timeressursene på bakgrunn av innstillingen fra PP-tjenesten i kommunen. I tillegg samarbeidet skolen med to psykologer fra Bodø og PP-tjenesten der i forbindelse med utredninger av elever.

Hygiene

Rektoren kunne også fortelle om et hjemmebesøk hos familien, men husker ikke helt hva som var årsaken til at dette besøket ble gjennomført. Han mente at det kanskje hadde noe med hygieneforhold å gjøre.

- Var det ofte at skolen var på hjemmebesøk, spurte advokat Almbakk?

- Det skjedde fra tid til annen, og det jeg husker er at vi var innom og at det så rent ut på kjøkkenet, svarte Bremnes.

- Var du der som hygieneinspektør eller som rektor og hadde du samtale med foreldrene, spurte advokaten?

- Det er for å skaffe seg innsikt i hvordan elevene har det. Jeg var ikke i stua eller på rommene, svarte rektoren.

- Ble det tatt opp om hvorvidt barna gjør lekser?

- Nei, normalt tas det opp med lærer og klassestyrer, fortalte Bremnes.

Mapper er borte

Elevmappene til de fire saksøkerne er foreløpig sporløst borte. De ble tatt ut fra skolen i forbindelse med rettssaken mot faren i 1992, og etter dette har de ikke blitt brakt tilbake til skolen. Derfor er det vanskelig for partene å dokumentere hva som er gitt av spesialundervisning eller hendelser som har angått elevene i de årene de har gått på skole.

Spesialskole

Bremnes fastholdt i retten at skolen ikke fikk noen konkrete opplysninger som burde alarmert noen, før etter et hjemmebesøk som en rådgiver ved skolen foretok.

- I forbindelse med en talevanske som yngste mann hadde, var skolens rådgiver sammen med gutten på en spesialskole. Da de kom tilbake hadde de fått beskjed om at han også hadde behov for oppfølging hjemme. Rådgiveren dro hjem til dem. I det møtet fikk hun en fornemmelse av at her var det noe som var galt.

Rådgiveren tok kontakt med blant annet BUP's leder, og orienterte om sitt syn. Dette var første gang skolen fikk kunnskap noe kunnskap om hjemmet, sa Bremnes.