Hopp til innhold

Gravide slipper å betale medisin av egen lomme – tolket regelverket feil

Gravide med ekstrem svangerskapskvalme har i år fått avslag på tilbakebetaling av penger for viktig legemiddel. Nå viser det seg at regelverket hele tiden har gitt dem rett på støtte. Helsedirektoratet har bare ikke sett det – før nå.

Ida Kristin Dølmo

Ida Kristin Dølmo var sengeliggende i store deler av svangerskapet med ekstrem kvalme. Hun er glad for løsningen.

Foto: Privat

NRK har gjennom flere saker snakket med gravide som vurderte å avslutte svangerskapet på grunn av ekstrem svangerskapskvalme.

Legemiddelet Zofran, som de selv forteller at har hjulpet dem gjennom lidelsene, har kostet dem titusenvis kroner, uten at de fleste av dem har fått disse pengene refundert.

Men nå viser det seg at kvinnene kan ha hatt rett til få å stønad til bruk av Zofran helt siden 1. januar. Det har Helsedirektoratet nå funnet ut etter å ha sett på regelverket en gang til.

– Vi har informert Helfo om dette i dag. Løsningen har vært å finne i regelverket helt siden nyttår, men vi har bare ikke sett rekkevidden av den, sier seniorrådgiver Harald Lislevand i direktoratet.

– Fantastiske nyheter

Nyheten blir tatt imot med glede hos Ida Kristin Dølmo, som var sengeliggende i store deler av svangerskapet med ekstrem kvalme.

– Hvis dette stemmer, så er det helt fantastiske nyheter, sier hun.

Dølmo forteller at hun var avhengig av Zofran for å komme seg gjennom svangerskapet. Uten Zofran, virket tanken på flere barn utenkelig.

idakristin3

Ida Kristin Dølmo beskriver det som fantastiske nyheter.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi har lyst på flere barn i fremtiden, men etter å ha vært sengeliggende så lenge, så har jeg vurdert om det i det hele tatt var mulig med en ny graviditet. Men får jeg garantert dekket utgiftene til Zofran, vil det være enklere å gjennomfør et nytt svangerskap.

Dølmo er blant et fåtall som har vært heldig. Hun anslår å ha brukt omtrent 20.000 kroner for medisinen som har hjulpet henne gjennom dagene, og har så langt fått tilbake 11.000 kroner av utleggene.

Også helseminister Bent Høie (H) er glad for at det har blitt en løsning på saken. Etter at han registrert protestene fra både fagmiljøene og berørte, ba han Helsedirektoratet om å se på saken en gang til.

– Da jeg så uttalelsene fra fagmiljøene knyttet til dokumentasjon av effekten av Zofran, syntes jeg det var et sprik mellom dem og vurderingene til Helfo, sier han.

Komplisert

Men hvordan kunne Helsedirektoratet og Helfo i over et halvt år lese regelverket slik at de gravide ikke hadde krav på å få innvilget refusjon for Zofran?

Legeforeningen hadde jo tross alt allerede gått god for legemiddelet og de gravide med størst plager fikk Zofran foreskrevet på sykehuset.

idakristin2

3. oktober 2017 var Dølmo på sitt sykeste. På seks uker hadde hun mistet 11 kilo. For henne var medisinen viktig.

Foto: Privat

Det hele er egentlig ganske komplisert.

Zofran har en offentlig godkjenning til bruk mot kvalme i forbindelse med for eksempel cellegiftbehandling, men altså ikke mot svangerskapskvalme. For at en pasient skal få refundert utgiftene til et legemiddel for annen bruk enn det som er godkjent av det offentlige, er det krav til dokumentasjon av virkningen.

Som dokumentasjon godtas også offentlige, nasjonale retningslinjer. Helfo vurderte dokumentasjonen som foreligger som ikke tilstrekkelig, og dermed fikk de gravide ikke utgiftene til legemiddelet refundert.

Men det Helsedirektoratet har funnet ut, er det finnes et unntak for de gravide, på lik linje som med barn, i dette regelverket.

Etisk vanskelig

Da blåreseptforskriften ble endret 1. januar i år, åpnet departementet opp for at man unntaksvis kunne godta andre anerkjente retningslinjer for barn, enn de offentlige nasjonale retningslinjene. Årsaken er at det vil være etisk vanskelig å gjøre store nok studier på barn når det gjelder å dokumentere et legemiddel.

– Vi mener det samme gjelder for gravide. Der er det også etisk vanskelig å gjøre store studier, på grunn av risikoen for fosterskade, sier Lislevand.

Det vil si at regelverket i disse tilfellene åpner for at det vil være nok med en såkalt terapianbefaling for at legemiddelet skal kunne være refunderbart.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) er glad for at det har blitt en løsning på saken.

Foto: Jørn Tveter / NRK

– Når det gjelder behandling av svangerskapskvalme, så finnes det en terapianbefaling fra Legeforeningen, og i den er det en anbefaling om Zofran til pasienter med alvorlige former for svangerskapskvalme.

Og derfor har Helsedirektoratet i dag sagt til Helfo at de har anledning til å bruke denne anbefalingen som dokumentasjon, slik at disse pasientene oppfyller vilkårene for å få refundert utgiftene ved bruk av Zofran.

Kort oppsummert: Hjemmelen i regelverket for å gi stønad til bruk av Zofran for kvinner med ekstrem svangerskapskvalme har vært der siden nyttår. Det er bare ingen som har sett rekkevidden av den.

– Her har vi brukt regelverket i en vid forstand, slik at disse kvinnene nå vil ha en rett til å få refundert utgiftene. Dette vil også gjelde kvinnene som har søkt tidligere i år, sier Lislevand.

– Bra det har ordnet seg

Helseminister Bent Høie sier at «regelverket har vært klart hele veien», og at han håper Helsedirektoratet og Helfo lærer av dette.

– Det som skjedde fra nyttår var at alle legemidler skulle metodegodkjennes av Helfo. Men da jeg så uttalelsene fra fagmiljøet knyttet til dokumentasjon av effekten av Zofran, syntes jeg det var et sprik mellom det og det som var vurderingen i Helfo.

– Noen ganger er det sånn at media må løfte saker for at feilen skal bli oppdaget, og det er også tilfellet i denne saken, sier helseministeren.

Professor og overlege Jone Trovik ved kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, mener det bør være unødvendig at media må belyse en slik sak for at det skal bli endring.

– Nei, det burde ikke være nødvendig, men det er bra at dette har ordnet seg. Nå kan dette foreskrives til de kvinnene som trenger det.

Jone Trovik

– Dette var en veldig god nyhet, sier Jone Trovik, professor og overlege ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Foto: Sigrid Grøm Bakken / NRK