NRK Meny
Normal

Gir ikke opp kampen om Andøya flystasjon

Andøya Test Center sier at de vil kjempe videre etter at regjeringen i går la frem sitt forslag om å legge ned Forsvarets flystasjon på Andøya. – Vi skrur ikke av lysbryteren, men kjemper videre, sier daglig leder.

Orion fly

Fredag kom nyheten alle i Andøy kommune med 5000 innbyggere hadde fryktet mest av alt. Regjeringen anbefaler at Andøy flystasjon legges ned, og erstattes den med en framskutt base for maritime overvåkingsfly på Evenes.

Foto: Kari Skeie / nrk

Fredag kom nyheten alle i Andøy kommune med 5000 innbyggere hadde fryktet mest av alt. Regjeringen anbefaler at Andøy flystasjon legges ned, og erstattes den med en framskutt base for maritime overvåkingsfly på Evenes.

Forslaget får ikke bare konsekvenser for de 300 ansatte i Forsvaret. Også testsenteret som er lokalisert i Oksebåsen og tilrettelegger og gjennomfører militære test- og øvingskampanjer, blir berørt.

– Vi er svært skuffet. En nedleggelse av flystasjonen vil få store konsekvenser for Andøya Test Center. Vi hadde trodd at den faglige argumentasjonen ville føre til at det ble fattet ei riktig beslutning, sier daglig leder Gunnar Jan Olsen.

Får masse skryt

Andøya Space Center er morselskapet med to underselskap, Andøya Test Center og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Andøya Space Center har 80 ansatte til sammen inkludert begge underselskapene.

Andøya Test Center har bygd opp et alliert øvingssenter for fly og fartøy de siste fem årene, som ifølge Olsen er helt unikt i europeisk målestokk.

– Det beviste vi senest i natt da vi avsluttet en stor internasjonal øvelse. De danske og nederlandske deltakerne skrøt av den kompakte organiseringen som gjør at vi kan gjennomføre effektive operasjoner på mye kortere tid og ikke minst langt mer kosteffektivt enn man kan gjøre andre steder, sier Olsen.

Det gjenstår å se hvor hardt en nedlegging vil ramme, men at det vil gå ut over arbeidsplasser er Olsen ikke i tvil om.

– Det er flere viktige elementer som gjør oss spesiell. For det første geografien. Det andre er kompetansen og teknikken vi har på Andøya Test Center. Det tredje – som er like viktig – er en operativ flystasjon. Veldig mange av de operasjonene som Norge og Nato gjennomfører på Andøya mye handler om flystasjonen.

En stor del av det økonomiske fundamentet til senteret i Oksebåsen kommer fra de militære operasjonene. Dermed kan arbeidsplasser kan stå i fare dersom Forsvaret trekker seg ut fra Andøya.

Vil kjempe

Olsen og kollegene vil nå gjøre hva de kan for å påvirke politikerne på Stortinget som skal avgjøre Andøys skjebne til høsten.

– Vi skrur ikke av lysbryteren, men kjemper videre. Vi må jobbe for det vi tror på. Vi kan aldri gi opp, men håper at det blir fattet en rasjonell beslutning etter hvert.