Fylkesvei 12 åpen

Nordland politidistrikt melder om at Fylkesvei 12 igjen er åpen for fri ferdsel etter trafikkulykken.