Frykter for framtida til nyoppdaget insekt

For første gang er Bredhodekamelhalsflue funnet i Norge. Etter den sjeldne oppdagelsen i skogen i Grane på Helgeland ber miljøvernere regjeringa gjøre mer for å ta vare på utrydningstruet natur.

Grane

Det statseide skogområdet Danielåsen på Helgeland er tidligere kartlagt av biologer for vern. Etter funnet av en ny sjelden art ber WWF regjeringa skjerpe innsatsen med skogvern.

Foto: Siv Eidissen

Den helt nye arten ble for ikke lenge siden oppdaget i Norge av forskere på en urgammel furu i det statseide skogområdet Danielåsen på Helgeland.

– Det er veldig spennende. Arten er sjelden også i Sverige, og sterkt truet der. Høyst sannsynlig er den også det i Norge, sier skogbiolog i WWF-Norge, Trude Myhre, til NRK.

Bredhodekamelhalsflue

Dette sjeldne insektet er for første gang oppdaget i Norge.

Foto: Siw Eidissen

Bredhodekamelhalsfluen er den andre sjeldne arten som er funnet i området. Et område WWF mener er verneverdig skog.

– Det er helt klart viktig å verne dette området fremover. Nå ligger det på bordet til klima- og miljøministeren, og den nye informasjonen vil ha mye å si for den prosessen, påpeker Myhre.

Hun viser til at Norge har vernet kun 2.6 prosent av skogen i landet.

– Vi trenger minimum ti prosent for å oppfylle internasjonale forpliktelser, og for å ta vare på truet natur og arter.

Vil ha mer penger til vern

Det nye funnet skal publiseres i et fagtidsskrift i juni i år. I et notat skriver biolog Siw Elin Eidissen, følgende om arten hun oppdaget:

Trude Myhre

Skogbiolog og rådgiver Trude Myhre i WWF-Norge vil ha mer penger til skogvern.

Foto: Anja Elmine Basma

– Bredhodekamelhalsflue er utvilsomt en stor sjeldenhet og alt tyder på at den er særdeles sårbar for habitatendringer, siden den flyr lite og er svært stasjonær. Det betyr at arten har liten spredningsevne og den er følgelig avhengig av at skogen i Danielåsen forblir urørt.

Nå ber Trude Myhre i WWF statsråden sette av mer penger både til kartlegging av naturen og skogvern i 2016.

– Dette er helt klart to av de viktigste sakene for å ta vare på utrydningstruet natur i Norge.

Varsler stortingsmelding

NRK har spurt klima- og miljøminister Tine Sundtoft om det er aktuelt å bidra med mer penger, slik WWF krever.

I en epost understreker hun at skogvern er et svært effektivt tiltak for å bevare truede arter.

– Dette arbeidet vil fortsetter på dagens høye nivå som følge av budsjettforliket. Nytt skogvern har i 2015 en bevilgning på totalt 331 mill kr. I 2014 var den også på 331 mill. kroner, skriver Sundtoft.

Hun viser videre til at regjeringen iløpet av året vil legge fram en melding for Stortinget om norsk handlingsplan for naturmangfold med forslag til tiltak og bruk av virkemidler.