Hopp til innhold

– Kutter skogvernet med over 200 millioner kroner

WWF og Naturvernforbundet mener regjeringen raserer norske skoger i sitt forslag til statsbudsjett.

Skog i Nordland

FRYKTER KONSEKVENSENE: Hvis statsbudsjettet som i dag ble presentert vedtas i Stortinget, kan det få store konsekvenser for skogene i Norge, frykter WWF og Naturvernforbundet.

Foto: Håkon Jacobsen

CO₂ i atmosfæren
419.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima
Arild Skedsmo

OVERRASKET: Fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge.

Foto: Katrine Gjærum/WWF-Norge

– Kuttene er på to nesten to tredjedeler, fra litt over 300 millioner til i overkant av hundre millioner kroner. Det er veldig overraskende, sier fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge til NRK.

I forslaget til statsbudsjett, er midlene til frivillig skogvern foreslått redusert med 211 millioner kroner.

Det betyr at skogeiere som ønsker å verne skogen frivillig må stå i kø før vernet kan gjennomføres, og faren blir derfor større for at skogeiere heller vil hogge skogen for å få inntekten sin, forteller Skedsmo.

– Vi har tidligere oppfattet det som et valgløfte fra Høyre at skogvernet skulle styrkes. Dette er det bred enighet om mellom skogeiere, industri og miljøinteresserte. Da synes jeg det er veldig rart at man ønsker å kutte i skogvernet i Norge.

– Mange av de truede artene lever i skogen

Samtidig som midler til vern kuttes, øker regjeringen subsidiene til bygging av skogsbilveier. Det gjør fagsjefen bekymret.

– Det er ille at regjeringen øker subsidiene til skogsbilveier. Det gjør at de siste områdene med gammelskog og det rike artsmangfoldet som er der, blir mer tilgjengelig for kommersiell hogst.

Han trekker også frem de internasjonale forpliktelsene som Norge har, at det er bred politisk enighet om å øke skogvernet i Norge.

– Mange av våre truede arter lever i skogene. Det drives allerede kommersiell aktivitet på enormt store skogområder. Vi ønsker ikke at man ødelegger den siste artsrike gammelskogen, sier Skedsmo.

– Norge har store forventninger til andre land, og i forslaget styrkes den internasjonale regnskogsatsningen. Det er bra. Men vi må ikke glemme å ta ansvar for egne skoger også. Så her setter vi vår lit til at Venstre og KrF tar grep, fortsetter han.

– En katastrofe

Fagsjefen i WWF får støtte av leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

– Dette er en katastrofe for de mange viktige artene vi vil ta vare på. Regjeringen har en prisverdig satsing på regnskog i utlandet, men hvorfor snauhogger de budsjettene til bevaring av vår egen fantastiske skog? spør han.

Forbundet mener regjeringen lar særinteresser overkjøre hensynet til miljø.

– Nye motorveier svekker toget, kutt i skogvernet svekker naturen, og massiv satsing på oljeutvinning undergraver alle andre klimatiltak. Det er dypt uansvarlig, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken

UANSVARLIG: – Nye motorveier svekker toget, kutt i skogvernet svekker naturen, og massiv satsing på oljeutvinning undergraver alle andre klimatiltak, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Foto: Audun Garberg