Frp i nord støttar pliktmeldinga

Frp i Nord-Noreg var svært ueinige i å fjerne leveringsplikta for to år sidan, men no har dei snudd. – Det er ikkje tvil om at ordninga har gått ut på dato, seier Dagfinn Olsen, gruppeleiar for Frp i Nordland Fylkesting til Fiskeribladet Fiskaren. No kjem han til å støtte Per Sandberg si melding som leggjast fram for Stortinget tysdag.