Forventer at færre skrei kommer til Lofoten for å gyte

Havforsker Bjarte Bogstad tror det kommer færre skrei fra Barentshavet under årets lofotfiske enn i fjor. Likevel forventer fiskerne å tjene mer.

Skrei

Norges Råfisklag ser positivt på årets torskefiske, selv om de forventer mindre fangster.

Foto: Malin Nygård Solberg

Havforskningsinstituttet teller hvert år skreien som kommer, og har god kontroll med mengden fisk som gyter hvert år. Ifølge havforsker Bjarte Bogstad vil det være færre fisker i Lofoten i år enn i fjor.

– Vi venter en nedgang i total mengde gytetorsk på mellom 15 og 20 prosent fra 2018 til 2019. Det kommer av at vi har hatt større avgang enn tilgang i gytebestanden.

Skreien er gytemoden når den er omtrent sju år, og det betyr at de yngste fiskene som kommer til Lofoten for å gyte i år, er 2012-årgangen.

– Lofotfisket har lenge levd på de sterke årsklassene fra 2004, 2005 og 2006, men disse er såpass gamle nå at det av naturlige årsaker ikke er så mange igjen av dem. Samtidig har det ikke vært så stort påfyll av yngre årsklasser, sier Bogstad.

Lavere kvoter

Tellingene fra Havforskningsinstituttets årlige skreitokt har lenge vist denne tendensen, og det gjør at Norge og Russland er enige om en trinnvis nedgang over år på den samlede kvoten. I år er den satt til 750.000 tonn, en nedgang på 50.000 tonn fra i fjor.

– Jeg regner med at det blir et rimelig bra fiske selv om det er et lavere antall skrei enn i 2018, sier havforskeren.

Høyere pris på skreien

Administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland er likevel optimist når det gjelder fiskernes lommebok etter at årets fangster er levert.

– Vi vet at skreifisket skaper mye aktivitet langs kysten og forventningene er høye i år til et godt fiske. Selv om kvoten er lavere enn i fjor, er prisutviklingen positiv og vi forventer at fiskerne får noe mer betalt denne sesongen.

Merkevaren Skrei

Fisk med kvalitetsmerket for Skrei, som er et beskyttet varemerke registrert av Norges sjømatråd.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

For de første skreifangstene som ble levert i år fikk fiskerne betalt nesten 35 kroner per kilo. Slike priser kommer når det er lite fisk tilgjengelig, men prisen vil trolig ikke være så høy utover sesongen. I fjor var det ingen måneder med priser under 25 kroner kiloet, men heller ingen med høyere priser enn 27 kroner.

– Jeg vil være forsiktig med å spå et eksakt beløp. Råfisklaget er jo selv en sentral aktør i dette. Utviklinga er avhengig av markedssituasjonen og konkurransen om råstoff når kvotene går ned. Men med den prisutviklingen vi ser på fersk og fryst torsk, samt den totale tilførselen, forventer vi en høyere torskepris enn sist vinter, sier Haugland.