Fortsatt statlig drift av sameskole

I budsjettet for 2016 besluttet Stortinget å legge ned den statlig drevne sameskolen i Hattfjelldal. I forliket om revidert nasjonalbudsjett 2016 ble samarbeidspartiene enige om å opprettholde driften av skolen i ett skoleår mens det ble vurdert alternativ organisering av skolens virksomhet. Nå har regjeringen kommet frem til at fortsatt statlig eierskap vil være en god løsning, og at skolens fjerneundervisningstilbud må utvikles og nå flere elever, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.