NRK Meny
Normal

Forslaget hans kan bety omfattende endringer i nord

Opp mot 1000 arbeidsplasser i Nordland er i spill når forsvarssjefen i dag legger fram sine råd om framtida. Planen innebærer store endringer i Forsvaret.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

I formiddag kl 10 overleverer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Lekkasjer tyder på at konsekvensene kan bli store i enkelte nordlandskommuner.

Flere ordførere rundt om i Nordland vil nok spisse ørene ekstra når forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterer sitt fagmilitære råd i formiddag klokka 10. Dokumentet tar for seg den videre utviklinga av Forsvaret.

I Evenes har ordfører Svein Erik Kristiansen fra Høyre store forventninger.

– Evenes har blitt mer og mer nevnt i lekkasjer og media den siste tida. Det er klart jeg har forventninger.

Kristiansen

Ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen (H) mener presentasjonen til Forsvarssjefen i dag, er godt nytt for Evenes.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Alt tyder på at det blir positiv lesning for ordføreren i den lille kommunen i Ofoten. I Forsvarets framtidige planer skal kommunen bli vertskap for en ny framskutt base for jagerfly. Det gir rundt 100 nye arbeidsplasser. I tillegg går lekkasjene fra planen ut på at Evenes også kan bli base for droner, som skal overvåke havområder.

– Når Forsvaret først er tilstede på en plass, og har et svært område, er det helt naturlig å fylle det opp med mer aktivitet. Den teknologiske utviklinga går også framover i Forsvaret. At Forsvaret tenker på droner er helt naturlig, sier Kristiansen.

Opp mot 1000 arbeidsplasser i spill

NRK har sett nærmere på hva lekkasjene, som til nå er blitt kjent, kan bety for Nordland.
Tilsammen er det snakk om at opp mot 1000 arbeidsplasser i fylket omfattes av planen. Mange av dem kan enten forsvinne eller bli tilført. Andre vil bestå.

Blant de som kan bli foreslått lagt ned er flystasjonen på Andøy med 300 ansatte og kystvaktbasen på Sortland med rundt 80 ansatte. I tillegg er det venta at forsvarssjefen vil si noe om framtida til Ramsund orlogstasjon (Sjøforsvarets forsyningsase) i Tjelsund med 150 årsverk og en mulig flytting av Luftforsvarets ledelse med 200 ansatte til Bodø.

For den påtroppende ordføreren i Sortland, Tove Mette Bjørkmo fra Arbeiderpartiet, er presentasjonen i morgen, etter all sannsynlighet, starten på en lang kamp. Kystvaktbasen på Sortland foreslås nedlagt og ledelsen skal samlokaliseres med Marinens hovedkvarter på Haakonsvern i Bergen.

– Jeg håper det ikke er tilfellet, men jeg frykter at lekkasjene stemmer, sier Bjørkmo.

Tove Mette Bjørkmo

Påtroppende ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap), ser for seg en lang kamp for å beholde kystvaktbasen på Sortland.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Hva er viktigst for deg, lokale arbeidsplasser eller Norges forsvarsevne?

– Punkt nummer én er selvfølgelig Norges forsvarsevne. Men beliggenheten til kystvaktbasen i Sortland er ikke tilfeldig. Den er nær de områdene kystvakta skal forvalte. Jeg kan ikke se hvorfor basen skal flyttes.

Se presentasjonen her direkte klokka 10.