Forsvarets største øvelse på ti år

16 000 soldater fra 15 nasjoner deltar på årets Cold Response. Dermed blir det den største øvelsen til Forsvaret på ti år.

Oberstløytnant John Espen Lien

Oberstløytnant John Espen Lien .

Foto: Torbjørn Kjosvold

Store deler av Nord-Norge blir brukt som øvelsesområde når Cold Response 2012 for alvor settes i gang. Det er en norskledet, internasjonal vinterøvelse hvor forberedelsene starter i dag. Og i år er den historisk stor.

– Vi har ikke hatt noen øvelse de siste ti årene med like mange deltakere som vi har på Cold Response i år, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef John Espen Lien.

Viktig samarbeid

Til sammen vil det være 16 000 soldater fra 15 nasjoner som deltar. Styrkene kommer fra alle forsvarsgrener og stående NATO-styrker. De største styrkebidragene er fra Canada, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige og USA. Det deltar spesialstyrker fra en rekke nasjoner.

– Med tanke på det som har vært utviklingen i det siste, i for eksempel Libya og Afghanistan, så ser vi hvor viktig det er at mange nasjoner kan samarbeide, fortsetter Lien.

Hovedhensikten med årets vinterøvelse er å øve høyintensive krisehåndteringsoperasjoner under vinterforhold.

– Mange av styrkene har øvd på vinterforhold i flere måneder og mener at man klarer å samarbeide ved de fleste anledninger dersom man klarer det om vinteren, sier oberstløytnanten.

Skredfare

Øvelsen foregår i området mellom Harstad, Narvik og Tromsø. Hovedtyngden av landoperasjonene vil foregå i tilknytning til hovedveiene fra området Bjerkvik og nordover til Malangen/Balsfjord.

Det har vært flere uheldige hendelser ved de store militærøvelsene som har vært i Nord-Norge vinterstid. I 1986 tok et snøskred i Vassdalen på grensen mellom Nordland og Troms 16 unge soldaters liv.

En avdeling fra Ingeniørbataljonen ble under en NATO-øvelse i 1986 tatt av et voldsomt skred. 15 av 31 soldater ble reddet ut i live.

Les også:

Oberstløytnant John Espen Lien sier de har stort fokus på mulig skredfare.

– Vi har skredgruppe som undersøker de aktuelle øvingsområdene. I tillegg har vi utarbeidet kart som viser områdene hvor det kan være størst skredfare. Vi har også godt samarbeid med sivile myndigheter når det gjelder dette.

I luft, på land og til sjøs

I perioden 14. – 17. mars vil de fleste av operasjonene på land foregå fra Bjerkvik til Sørreisa/Bardufoss, for deretter å fortsette nordover mot Malangen/Balsfjord. Hovedtyngden av stridshandlingene på landsiden vil foregå i de etablerte skytefeltene Setermoen, Mauken og Blåtind.

Maritime styrker vil operere langs kysten fra Harstad til Tromsø-området i hele øvingsperioden.

Fly og helikoptre vil operere i øvingsområdet fra flystasjonene Andøya, Bardufoss, Bodø, Evenes og Ørland under hele øvelsen.

Mye trafikk

Svensk territorium vil også bli benyttet i forbindelse med øvelsen. Mindre avdelinger og luftstyrker vil øve i grenseområdet ved Narvik og østover til Kiruna. Svenske jagerfly vil operere inn i Norge fra svenske baser.

Les også:

For folk som bor i øvelsesområdet vil det nå bli en periode med mye trafikk på veiene.

– Vi vil prøve å gi best mulig informasjon om trafikkbildet til folk. De som bor i disse områdene er nok vant til kjøretøy som deltar i denne øvelsen, men når det er snakk om så mange som det vil bli, så er det viktig at man får informasjon og tar hensyn begge veier, avslutter Lien.

Klart for Cold Response 2012

Klart for Cold Response 2012. Bilde fra tidligere øvelse.

Foto: Adrian Lombardo/ HKA / Hærens Kommunikasjonsavdeling