Hopp til innhold

Legger ned båtruter og øker billettprisene

Fylkesrådet varsler at befolkningen i Nordland vil merke kuttene innenfor samferdsel og videregående skole.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen (H)

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen (H)

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I forslaget til fylkesbudsjett for 2015 legger fylkesrådet i Nordland opp til omfattende innsparinger, både gjennom kutt i tilbud og gjennom kutt i planlagte investeringer.

Fylkesrådet foreslår å investere for nesten 4 milliarder kroner de neste fire årene. Men endringer i overføringene fra staten gjør at fylkeskommunen også må spare inn 206 millioner.

I tillegg er veksten i frie inntekter ventet å bli lavere i årene fremover. Til sammen utgjør dette reduserte inntekter på om lag 376 millioner kroner per år for fylkeskommunen.

Den sterke kostnadsøkningen innenfor anbud på båt- og ferjetilbud bidrar til å gjøre den økonomiske situasjonen enda mer utfordrende.

LES OGSÅ: Må spare nær en halv milliard: – Vurderer å legge ned Nordlandsekspressen

Kutter i hurtigbåttilbudet

Hurtigbåtruten mellom Bodø og Helnessund i Steigen er foreslått nedlagt. Fylkesrådet anser ruten for å være kostnadskrevende og med for få passasjerer.

I tillegg foreslår fylkesrådet å legge ned pendlerruten mellom Sandnessjøen - Dønna - Løkta og Nesna på Helgeland. Kuttene vil gjelde fra 1. januar 2015 om de blir vedtatt av fylkestinget i desember.

– Den samlede innsparingen på å legge ned disse båtrutene er 20 millioner kroner i 2015. Så vet vi at vi er nødt til å kutte ytterligere 57 millioner kroner gjennom rutenedleggelser i økonomiplanperioden, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Hurtigbåt, ferge og Hurtigruta i Bodø havn

60 ferjer og hurtigbåter går på kontrakt med Nordland fylkeskommune langs kysten. Nå vil fylkesrådet kutte i utgiftene. Her passerer en hurtigbåt, ferge og hurtigruta hverandre i Bodø havn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Distriktsfiendtlig

Varaordfører John-Erik Johansen i Dønna kommune sier at dersom ikke disse turene erstattes av andre avganger med andre fartøy vil arbeidspendling ti og fra Sandnessjøen med full stilling vanskeliggjøres.

– Forbindelse til fly og tog for næringslivet og privatpersoner blir betydelig innskrenket. Skal reisende benytte morgenavgangene må det legges inn en ekstra overnatting eller reisedag. Dette gjelder både for Herøy og Dønna, sier han til NRK.

For Løkta vil bortfall gi dobbelt så lang reisetid og en reduksjon på to turer per dag og samtidig miste muligheten til å benytte Nordlandsekspressen.

– Skole- og arbeidspendling til Nesna umuliggjøres både for Herøy og Dønna.
Gode kommunikasjoner er en forutsetning for å fungere i en ny og større kommune. Befolkningen trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge bosted, arbeidssted og familieliv, sier Johansen.

Varaordfører Fred Eliassen i Steigen reagerer kraftig på forslaget fra fylkesrådet om å legge ned båtruten mellom Bodø og Helnessund.

– Som innbygger i Steigen og som talerør for næringslivet blir jeg matt. Å ramme et samfunn ute på kysten som har den lengste avstanden til sykehus og flyplass i Norge blir totalt håpløst, sier han til NRK.

Fylkesrådet begrunner kuttene i hurtigbåttilbudet med at rutene i dag er kostbare, og ha få passasjerer. Rådet har beregnet at fylkeskommunen neste år må ut med om lag 1400 kroner i tilskudd per passasjer på ruten mellom Bodø og Helnessund.

For pendlerruten på Helgelandskysten har fylkesrådet beregnet tilskuddet til over 1000 kroner per passasjer neste år. Det nytter ikke å argumentere slik, mener Eliassen.

Varaordfører i Steigen, Fred Eliassen (Ap)

Varaordfører i Steigen, Fred Eliassen (Ap).

Foto: Ola Helness / NRK

– I dette tilfellet flytter du midler fra landsbygda til mer sentrale strøk. Hvis du skal ha kost-nytte analyse på alt, uten å se samfunnsøkonomisk på det, da er vi ferdige i distriktene.

Utsetter ny videregående skole

Fylkesrådet foreslår også nedleggelser og kutt i investeringer innenfor videregående skole. Skolefjøsen ved Kleiva landbruksskole kan bli avviklet. Fylkesrådet vil også kutte i skole-pc-ordningen, og utsette bygging av ny videregående skole i Bodø.

– Det vi gjør av reduksjoner for å tilpasse oss den virkeligheten vi har, går vesentlig på at vi får færre elever i Nordland. Jeg er godt fornøyd med den profilen budsjettet har, sier fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen (H).

Fylkeskommunen har kjøpt den gamle lærerskolen i Bodø for å etablere byens tredje videregående skole. Totalt er det satt av 200 millioner kroner til prosjektet i fylkeskommunen sin økonomiplan, men nye beregninger viser at arbeidet med å bygge om skolen trolig blir 80 millioner kroner dyrere enn først antatt. Nå blir prosjektet utsatt i ett til to år.

Investerer i skole og vei

Fylkesrådet i Nordland

Må kutte: Fylkesråd for kultur- og miljø Hild Marit Olsen (Ap), fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen (H).

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Dette gjør vi for å vurdere om vi skal ha et helt nytt bygg der, eller om vi skal pusse opp det gamle. Men i alle andre planlagte prosjekter investerer vi.

I løpet av de neste fire årene legger fylkesrådet opp til investeringer for nesten fire milliarder kroner i Nordland. I hovedsak går pengene til samferdsel og utdanning.

Totalt sett skal fylkeskommunen investere for 1,6 milliarder kroner i den videregående skolen i Nordland de neste fire årene.

– I 2018 skal Vest-Lofoten videregående skole stå ferdig, vi jobber med Polarsirkelen videregående skole, Hadsel får sitt tilbygg. Så på investeringssiden er vi godt fornøyd, sier Olavsen.

Til sammen skal legger også fylkesrådet opp til investeringer for over to milliarder kroner i veiprosjekter i planperioden.

– Vi er det største fylkesveifylket, med 4210 km fylkesvei, som er om lag 10 % av landets fylkesveier. Til sammen har vi 60 båter og ferjer på kontrakt langs kysten, sier fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen (H).