Hopp til innhold

Må spare nær en halv milliard: – Vurderer å legge ned Nordlandsekspressen

Det kan bli aktuelt å legge ned hurtigbåtruten Nordlandsekspressen og flere skoler når fylkesrådet i Nordland forbereder for neste års budsjett.

Hurtigbåt, ferge og Hurtigruta i Bodø havn

Det kan bli aktuelt å fjerne Nordlandsekspressen Bodø-Svolvær og Bodø-Sandnessjøen, som er den dyreste og lengste ruta som drives av Nordland fylkeskommune.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Fylkesrådet i Nordland forbereder nå en massiv kuttliste til neste fylkesting. Politikerne må spare inn mellom 400 og 600 millioner kroner viser en gjennomgang NRK har gjort av neste års budsjett.

fylkesråd for plan og økonomi Beate Bøe Nilsen (H).

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen (H).

Foto: Ola Helness / NRK

– Det blir beintøft å planlegge budsjettet for neste år og økonomiplanen for 2015–18. Vi må skjære inn til beinet. Når vi vet at mesteparten av budsjettet går til samferdsel og skoletilbud, vet vi hvor kuttene kommer, sier fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen (H) til NRK.no.

Fylkesrådet må kuttlista klar til neste fylkesting den 13. oktober.

Må kutte opp mot 600 mill.

De kraftige kuttene i overføringene fra staten svir i den fylkeskommunale pungen. Og mer blir det.

Totalt fjerner staten overføringer på 375 millioner kroner til Nordland fylke. 200 millioner som før var støtte til vanskelig samferdselsutfordringer er flyttet til mer folkerike fylker. Det er særlig Nordland og Sogn og Fjordane har kommet uheldig ut. I tillegg kommer 175 million i kutt som samtlige fylker i landet må ta.

En gjennomgang NRK har gjort av fylkets økonomiske handlingsrom viser også en kraftig utgiftsvekst og at fylket kan måtte ta et kutt på opp mot 600 millioner kroner.

Nex-en i fare

Utgiftene til samferdsel og skolesektoren utgjør 70 til 80 prosent av alle fylkets utgifter. Hvert år bruker Nordland fylkeskommune over 300 millioner kroner bare på å holde hurtigbåtene i drift. I tillegg brukes 600 millioner kroner på å drifte fergene.

Tove Mette Bjørkmo

– Vi er i en veldig vanskelig situasjon, og det vil gå ut over innbyggerne i Nordland, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap)

Foto: Ola Helness

Nordlandsekspressen mellom Sandnessjøen-Bodø og Bodø-Svolvær står laglig til for hugg. Ruta koster alene et sted mellom 60 og 70 millioner kroner.

– Det er veldig mye penger som brukes på sjøen. Vi må gå gjennom båt- og fergesektoren for å se hvor vi kan kutte. Vil må vurdere Nordlandsekspressen. Men vi rekker nok ikke det med en gang. Den få vi ta det som trinn to, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap) til NRK.no.

Vil beskytte øyboere

På sikt må hurtigbåt og fergekartet i Nordland gjøres helt om. Alle rutene er aktuelle når fylkespolitikerne skal diskutere kutt.

– For at det skal monne og budsjettet skal gå i balanse nytter det ikke å legge ned en eller to avganger. Hele hurtigbåt- og fergesystemet skal under lupen. Vi må antakelig legge ned hele samband.

Og nå det er bare noe få ruter som kan fredes.

– Vi vil så langt vi kan beskytte de som bor på øyer uten fastlandsforbindelse. Da blir det de andre rutene vi først og fremst må vurdere, sier Tove Mette Bjørkmo.

Skolekutt

NRKs gjennomgang viser at Saltdal, Andøya, og Knut Hamsun videregående skoler lever utrygt. I tillegg ryker mange planlagte ikke igangsatte investeringer.

De planlagte investeringene som trolig stoppes betyr i praksis nei til ny videregående skole i Rønvik der den gamle lærerskolen står i dag. Det blir heller ingen utbygging av Polarsirkelen VGS trinn to og tommelen ned til bygging av Vestlofoten VGS. Også bygging av ny vei til Hemnesberget, Henningsvær og ny dypvannskai i Mosjøen legges på is.

Dyrere billetter

Mange fylkeskommuner må kutte utgifter på flere hundre millioner kroner. Årsaken er mindre overføringer fra staten og høyere utgifter til drift. Det betyr at fylkeskommunene også må se etter nye inntekter.

Det betyr at det ligger an til økte billettpriser på det meste av kollektive tilbud.

– Prisøkning er absolutt være ett av tiltakene vi må vurdere. Det betyr prishopp på buss og båt. Her vil vi beskytte er skoleungdom, de unge og de eldre, sier fylkesråden.

Vil ha mer penger

Bjørkmo sier det er den store reduksjonen i overføringer fra regjeringen som setter fylkene i en svært vanskelig situasjon.

– Innbyggerne i Nordland vil merke disse kuttene på alle områder, sier hun.

Fylkesråd Beate Bøe Nilsen (H) for plan og økonomi er enig i at den store ferge- og båtsektoren i Nordland ikke ble ivaretatt da Stortinget vedtok kommuneproposisjonen.

– Utgifter til anbud for hurtigbåt og ferger har steget med 30 til 50 prosent siden 2012. Departementet har i sine beregninger brukt tall for 2012, som ikke fanger opp den enorme økningen i kostnadene vi har hatt på anbudssiden. Vi føler det er en skjevfordeling her, som man ikke har tatt hensyn til. Vi har bedt departementet om disse tallene for å kontrollregne dem, men det har vi ikke fått, sier Nilsen til NRK.no.