Hopp til innhold

For få lulesamer i Sametinget

Lulesamer i Nordland mener de er for dårlig representert i Sametinget. Nå frykter de at språk og kultur vil dø ut.

Sametingsrepresentant Anders Urheim, Samisk Sosialdemokratisk Parti

MISFORNØYD: Anders Urheim er redd lulesamsik språk og kultur kan dø ut.

Foto: Kenneth Hætta

Anders Urheim jr. fra Tysfjord, som stilte som kandidat for lista "Sjaddo", mener Sametinget de neste firene årene ikke er representativt for alle samer.

Han frykter at den svake representasjonen kan føre til at lulesamisk språk og kultur dør ut.

- Jeg håper at det ikke skjer, men er dessvere redd for det. Begrunnelsen for å opprette en egen lulesamisk valgkrets var jo nettopp at man skulle sikre kulturen, språket og den lulesamiske identiteten, sier Urheim

Lulesamisk valgkrets

Tysfjord er det største lulesamiske området, og Urheim har vært sametingsrepresentant i åtte år. Han ble ikke valgt inn i Samtetinget mandag, men fortsetter likevel kampen for en egen lulesamisk valgkrets.

- Mens man sikrer den sør-samiske representasjonen gjennom en sør-samisk valgkrets så har man fullstendig oversett det når det gjelder lulesamene. Lulesamene er ikke lenger sikret representasjon i det som er samenes folkevalgte parlament, sier Urheim.

Miriam Paulsen fra Drag i Tysfjord ble valgt inn for Norske samers riksforbund til Sametinget. Hun er ikke enig med Urheim om at en egen lulesamisk krets er nødvendig.

- Jeg mener at sammenslåing av valgkretsene til Sametinget var en nødvendig reform for å kunne ivareta de demokratiske prinsippene, sier Paulsen.

sameting med miriam paulsen

IVARETAR ALLE: Sametinget kommer til å favne alle samer, mener sametingsrepresentant Miriam Paulsen fra Norske Samers Riksforbund.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Vil kjempe for lulesamene

Miriam Paulsen, som gikk til valg på voksenopplæring i lulesamisk, sier det er mange i Sametinget som vil slåss for lulesamiske saker.

- Vi er faktisk tre personer, Kirsti Guvsám som ble valgt inn for sør-Norge, hun er lulesame, Ann-Mari Thommasen er lulesame og har sine røtter i Tysfjord og meg, sier Paulsen.